Es reprenen les obres de transformació de la plaça de les Glòries

17/03/2018 11:02 h

Districte Sant Martí

 

La Clariana del parc de la Canòpia serà una realitat la primavera del 2019, mentre que la infraestructura viària es preveu que es posi en marxa el primer trimestre del 2021

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, han visitat avui el recinte d’obres de la plaça de les Glòries acompanyades pels responsables del projecte i representants veïnals del Compromís per Glòries i dels grups municipals.

El projecte de Glòries és un dels projectes clau de la ciutat. En aquest sentit, esdevé una important oportunitat per dotar Barcelona d’un gran espai verd que ofereixi a la ciutadania tots els beneficis que això suposa.

 La transformació de la plaça de les Glòries
contribuirà a dibuixar la Barcelona del futur
dotant la ciutat d’un nou pulmó verd i singular

Durant la visita, l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que aquesta setmana es reprendran les obres de transformació de la plaça dintre del calendari previst. Per una banda, recomençaran les tasques de construcció dels túnels viaris fins a la Rambla del Poblenou, i per l’altra, s’iniciaran les obres de la primera fase del parc de Canòpia, que ha de dotar la ciutat d’un nou espai de convivència per als veïns i les veïnes.

La represa dels treballs dels túnels viaris

Aquesta setmana s’iniciaran les tasques per a la implantació de l’obra i de retirada d’arbrat de la Gran Via (banda Besòs). Posteriorment es rebaixarà el nivell freàtic i es reprendran els moviments de terres i de l’execució dels passos sota els túnels ferroviaris. En relació al nou tram de túnel, es començaran les tasques de prospecció de cimentacions soterrades i l’anàlisi i desviaments de serveis de companyies.

Després de l’adjudicació de l’obra en cinc lots per tal de diversificar adjudicataris i impedir baixes excessives que posin en risc la posterior execució de les obres, l’Ajuntament de Barcelona compleix així amb el calendari que va establir quan es van aturar els treballs per impulsar un nou procés d’adjudicació.

A partir d’ara es preveu que les tasques tinguin una durada de 32 mesos. Posteriorment, s’hauran de licitar i executar les obres complementàries d’instal·lacions i acabats amb l’objectiu de posar tota la infraestructura en funcionament el primer trimestre de l’any 2021.

L’actuació dels túnels de Glòries consisteix en la construcció i posada en funcionament d’uns túnels urbans, dos tubs independents amb circulació unidireccional, amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. El primer tram de túnel, de 508 m, està situat entre c/ Castillejos i c/ Badajoz, és el més profund, de 25 metres sota la rasant, que passa per sota dels túnels ferroviaris. El segon tram de túnel, de 449 m, anirà del c/ Badajoz a la rambla del Poblenou, completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits a una profunditat mitjana d’uns 10 m per sota de la rasant.

Els túnels que segueixen la traça de Gran Via, passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 i R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-Sants.

El parc comença a prendre forma

També aquesta setmana començaran els treballs per fer realitat el projecte urbà que defineix l’àmbit Clariana del parc de Glòries (Canòpia Urbana) amb la implantació de l’obra, mentre que en un segon moment s’executarà el viver d’arbrat i a realitzar l’anàlisi i desviament de serveis de les companyies.

Aquest projecte també s’ha dividit en cinc lots i, per tant, seran cinc els adjudicataris responsables d’executar-lo.

La urbanització d’aquest àmbit té una durada prevista de 12 mesos i és la primera etapa del projecte global Canòpia Urbana que convertirà la plaça en un nou espai de centralitat amb vocació metropolitana i un parc de proximitat que actuarà com a pulmó verd de la ciutat. L’espai es transformarà per garantir la nova centralitat de la plaça, ordenar-ne la mobilitat, fomentar el transport sostenible, renaturalitzar i maximitzar l’espai verd i reordenar els equipaments previstos.

La Clariana comprèn l’espai que queda entre els carrers Independència i Cartagena. Pel nord, l’àmbit s’estén fins al perímetre de les edificacions del c/ Consell de Cent, i pel sud, fins al vial provisional de la Gran Via en superfície. En total, una superfície de 45.860 metres quadrats.

En l’àmbit comprès s’hi inclouen els següents espais rellevants del parc:
» La Gran Clariana: és una gran esplanada de gespa d’1 hectàrea que esdevé un espai polivalent, obert i d’estada per a la ciutadania.
» La Rambla dels Encants (entre el c/ Consell de Cent i l’av. Diagonal): un nou passeig per vianants i bicicletes que connecta el nord i sud del parc amb una doble alineació de xicrandes.
» Àrea de gestió d’espais verds: en un espai de 560 m2 s’ubica la Casa dels Jardiners, un espai de treball que comptarà amb un edifici i uns espais exteriors destinats al manteniment del parc. A sota, s’hi situarà un dipòsit d’aigua freàtica de 1.500 m3 de capacitat que es connectarà a la xarxa de la ciutat.
» Node lúdic: espai dedicat al joc per als infants.
» Nodes de biodiversitat: refugis de la natura amb arbres i vegetació.
» Àrea per a gossos: espai per al lleure de les mascotes.
» Espai joventut: zona lúdic-esportiva on se situen taules de jocs i un espai multiusos que pot ser utilitzat com a pista esportiva o per fer altres tipus d’activitats com patinatge, ball, etc. Aquest espai està acompanyat d’una guingueta de préstec de material esportiu, lavabos i bar. També es proposa un recorregut esportiu senyalitzat per tot l’àmbit del projecte.

Més enllà del projecte que ja s’ha aprovat, la Canòpia Urbana preveu desenvolupar també els següents espais en tot l’àmbit de la plaça:
» Finalització de la Rambla dels Encants: La traça de la rambla continua fins al c. Bolívia.
» Espai lúdico-ambiental: espai dedicat als més petits per 0-3 anys.
» Esports: més taules de ping-pong, futtoc i recorreguts gimnàstics.
» Nodes de biodiversitat: més zones refugis de la natura amb arbres i vegetació.
» Una altra àrea per a gossos.
» Balcó Urbà: espai de transició entre la ciutat consolidada (carrer Consell de Cent) i el parc que acollirà zones de joc (camps de petanca i jocs infantils) i un àmbit polivalent per fer-hi les fires de barri.
» Jardí Exòtic: espai de biodiversitat del parc amb espècies foranies amb un petit mirador d’observació.
» Mirall d’Aigua: situat a la Diagonal, làmina d’aigua sobre el paviment que proveeix frescor i a la vegada ofereix un espai de lleure en aquest àmbit del parc.
» Àgora sensorial: zona per fer-hi espectacles.
» Jardí d’acollida i d’immersió: espais amb vegetació situats en els accessos del metro que permeten la integració d’aquestes infraestructures amb el parc.
» Plaça Sud: espai de plaça arbrada ubicada entre el parc i el nou intercanviador de transport en superfície que es crearà davant del DHUB amb l’objectiu d’integrar les línies de tramvia, les de busos urbans i les dels autobusos interurbans.
» Recuperació del rec Comtal: espai d’aigua que recupera la traça de l’antic rec Comtal i descobreix diverses restes de l’antiga infraestructura.
» Horts associatius: previstos a l’entorn del Rec Comtal.

A més, està previst posar de relleu elements històrics del patrimoni industrial existent com la Fàbrica de Paraigües, situada al carrer del Dos de Maig, i l’antiga Sucrera, situada al carrer de Cartagena, que esdevindran edificis protegits i futures seus d’equipaments del barri.

Recorreguts alternatius per a vianants i bicicletes

Durant el període d’obres l’Ajuntament de Barcelona, a través del Comitè d’Obres, vetllarà per tal de minimitzar l’impacte que els treballs puguin tenir sobre els veïns i l’entorn.

A causa de les obres del projecte de Canòpia i dels túnels s’hauran de desviar alguns recorreguts per a vianants i bicicletes que es senyalitzaran adequadament. El carrer Dos de Maig quedarà tallat al pas i es faran desviaments pel carrer de la Independència o carrer de Cartagena. L’avinguda Meridiana també perdrà la seva continuïtat a la plaça de les Glòries.