Es triplica el nombre de persones que reben ajuts socials per garantir una bona salut ocular

El conveni amb la Fundació Ramon Martí i Bonet ha permès fer, a persones derivades pels serveis socials, 1.292 visites gratuïtes a l'oftalmòleg i lliurar 907 ulleres o lents de contacte durant el darrer any. Aquestes xifres tripliquen les de l'any 2020, en què es van fer 415 visites i es van lliurar 365 ulleres. Del total de visites realitzades, el 55% han estat dones i el 54%, persones amb edats entre els 35 i els 65 anys.

05/08/2022 09:39 h

Ajuntament de Barcelona

La majoria dels tractaments lliurats han estat ulleres monofocals (458), tot i que també s’han lliurat ulleres d’alta graduació (203), ulleres progressives (161) i, en menys mesura, lentilles rígides o toves.

Un nou sistema de tarifació social ha permès que les persones derivades pels centres dels serveis socials puguin adquirir ulleres i lents de contacte a preus molt reduïts, com per exemple 20 euros per unes ulleres monofocals o 45 euros per unes ulleres progressives. Tot i això, el 2022 una quarta part de les persones derivades han rebut els tractaments de manera totalment gratuïta, una quarta part més han pagat una part i el 50% restant han pogut fer front al pagament gràcies a la reducció de preus que fa la Fundació.

En aquests primers sis mesos de l’any, l’Ajuntament ha destinat uns 7.000 euros per sufragar ulleres i lentilles. El conveni amb la Fundació Ramon Martí i Bonet no estableix un topall en el nombre de derivacions, tot i que tenint en compte les xifres dels últims sis mesos, es calcula que anualment es faran unes 1.300 derivacions, prop de 1.600 visites, i es lliuraran unes 1.000 ulleres i lentilles.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades