Espai de diàleg amb tots els agents econòmics per a la reactivació de la ciutat

Després de les jornades Barcelona ReAct per impulsar un nou model econòmic més competitiu, sostenible i equitatiu, en el marc del Barcelona Green Deal, l’Ajuntament de Barcelona crea un espai de trobada estable i semestral amb els principals agents econòmics de la ciutat, la Taula ReAct.

27/04/2021 12:25 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu de la Taula ReAct és establir un diàleg regular amb tots els sectors econòmics per accelerar l’activació de projectes publicoprivats, transformar l’economia i generar llocs de treball de qualitat. Hi participaran les principals companyies establertes a Catalunya, grans empreses, pimes, empreses emergents, clústers, universitats i centres de recerca.

Els diferents agents econòmics que estaran presents en aquest espai de diàleg, que es reunirà semestralment a partir de l’octubre del 2021, es dividiran en diferents àrees de treball, en el marc del Barcelona Green Deal, que estableix l’agenda urbana econòmica per a la propera dècada. Els diferents grups tractaran temes de transformació econòmica com la innovació tecnològica, l’economia verda o la indústria 4.0.

Etiquetes associades a la notícia