Set de cada deu barcelonins i barcelonines practiquen esport habitualment

L’Enquesta d’hàbits esportius de la població barcelonina reflecteix una tendència de la pràctica esportiva amb relació al gènere que camina cap a la igualtat. Actualment, set de cada deu dones fan esport, mentre que fa quatre anys el practicaven el 50,7%.

04/06/2018 19:56 h

Ajuntament de Barcelona

L’informe, que s’elabora cada quatre anys, revela un increment de la pràctica d’esport amb relació a l’informe del 2013. Enguany, un 71,6% de la ciutadania de Barcelona afirma que practica esport de forma habitual. El 2013, en canvi, la xifra era del 55,6%. El percentatge d’homes i de dones augmenta en 12 i 19 punts respectivament, de manera que les dones esportistes ja són gairebé el 70% de la població femenina de la ciutat.

Les persones que afirmen que no practiquen cap tipus d’esport, el 28,4%, al·leguen que no disposen de prou temps.

Segons l’edat, tots els segments de la població experimenten un augment similar, però resulta especialment significatiu en els menors de 24 anys, ja que el 83,5% dels joves practiquen algun esport.

En general, caminar, nedar, córrer i utilitzar aparells cardiovasculars són les activitats preferides entre les persones esportistes, i és la darrera la que mostra un creixement més pronunciat entre homes i dones de totes les edats. La llista d’activitats esportives que es practiquen, però, és àmplia: hi trobem l’excursionisme, els aparells de musculació, el ioga, el futbol, el ciclisme, les activitats aeròbiques o el ciclisme de sala (spinning).

Pel que fa a la freqüència en la pràctica, el 95% dels enquestats que practiquen esport afirmen que ho fan de forma habitual, i només el 4,2% en fa menys d’un cop a la setmana. Un terç de les persones que fan esport habitualment el practiquen entre una i dues vegades a la setmana, un segon terç ho fan entre tres i quatre, i el 29% fan esport cinc vegades o més a la setmana.

Als esportistes els agrada l’exercici al matí, entre les 9.00 i les 12.00 hores, i a la tarda, entre les 16.00 i les 20.00 hores.

Sarrià – Sant Gervasi, els més esportistes

Les diferències entre l’activitat física practicada segons els districtes de l’informe del 2017 equilibra les diferències que reflectien les dades del 2013. Vuit dels deu districtes de la ciutat mantenen xifres per sobre del 70%, amb el districte de Sarrià – Sant Gervasi al capdavant, amb un 77,1%. D’altra banda, els districtes de les Corts i d’Horta-Guinardó estan per sota de la mitjana de la ciutat, amb un 65,2% i un 59,7%, respectivament.

L’esport és salut

La principal raó per fer esport és mantenir o millorar la salut i la forma física. Segons l’estudi, el 94% de les persones enquestades donen molta importància a l’exercici. A més de la salut, valoren l’esport com una manera de relaxar-se o connectar amb la natura i com una manera de relacionar-se amb altres persones.

L’estudi, elaborat pel Departament d’Estudis d’Opinió de l’Oficina Municipal de Dades, a petició de l’Institut Barcelona Esports, s’ha elaborat mitjançant 4.113 entrevistes personals a veïns i veïnes de més de 17 anys.

Etiquetes associades a la notícia