Estratègia per impulsar l’Agenda 2030 a la ciutat

L’Agenda 2030 se situarà al centre de les polítiques municipals amb una nova estratègia que vol garantir que s’assoleixin els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit ambiental, social i econòmic, adaptant-los a un nou pla d’acció local. Per aconseguir-ho, s’han marcat tres grans àmbits d'actuació: l’Ajuntament, la ciutat i l’internacional.

31/01/2020 15:16 h

Ajuntament de Barcelona

A l’Ajuntament

S’aplicaran mesures per analitzar les 169 fites que marca l’Agenda 2030 i identificar quines tenen una vinculació directa amb la realitat de la ciutat. Això permetrà crear l’Agenda 2030 de Barcelona, amb els objectius que cal assolir abans de l’any 2030 adaptats a la ciutat.

Tota l’activitat municipal, com el Programa d’actuació municipal 2020-2023, quedarà vinculada als ODS. En aquest sentit, els 2.300 milions d’euros de despesa corrent del pressupost municipal quedaran cent per cent alineats amb l’Agenda 2030 i, per garantir-ne l’assoliment, el grau de compliment del pla s’avaluarà anualment.

També s’impulsaran mesures específiques de millora de la gestió ordinària municipal i es crearan espais de treball i dos òrgans específics: la Comissió Interna per a l’Impuls i Assoliment de l’Agenda 2030 i el Consell Acadèmic Assessor de l’Agenda 2030.

A la ciutat

La mesura de govern marca com a aspecte clau la implicació i participació de la ciutadania i el teixit social. Per això, es crearan un pla de comunicació que informi tots els agents de la ciutat i un pla d’implicació dels treballadors i treballadores municipals, alhora que s’impulsaran processos participatius ciutadans i es crearà una taula en què participaran entitats i empreses representatives de la ciutat. Amb aquestes mesures es busca impulsar la certificació A2030 de compliment de l’Agenda 2030 per part dels proveïdors municipals.

En clau internacional

Barcelona vol liderar la implantació de l’Agenda 2030 en l’àmbit de les ciutats europees i mundials i convertir-se en una ciutat de referència en l’assoliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible, per això es crearà un grup de treball de ciutats que impulsi i avaluï les mesures de l’Agenda 2030.

Es treballarà per atraure els grans esdeveniments internacionals vinculats a l’Agenda 2030 impulsant les bones pràctiques i el compliment dels criteris de l’agenda en els contractes de col·laboració publicoprivats.

Les polítiques municipals, fonamentals per assolir els ODS

Els experts asseguren que més d’un 65% dels objectius de desenvolupament sostenible depenen de la implicació dels actors urbans i locals i, per tant, les polítiques municipals tenen un paper clau en la consecució d’aquestes fites.

Aquesta mesura de govern s’ha aprovat al Ple del Consell Municipal del mes de gener. Per conèixer millor com s’adaptarà l’Agenda 2030 a la ciutat, podeu consultar el web barcelona.cat/agenda2030 i seguir el compte de Twitter @BCN_Agenda2030.

Etiquetes associades a la notícia