Fer una Ciutat Vella més habitable

Garantir la qualitat de vida i la salut del veïnat, potenciar la diversitat econòmica fomentant el comerç de proximitat i generar activitats culturals, eixos del nou pla d'usos de Ciutat Vella.

29/09/2017 17:54 h

Ajuntament de Barcelona

El nou pla d’usos del districte pretén equilibrar els usos urbans amb la regulació de les activitats tenint en compte com repercuteixen en el teixit residencial de Ciutat Vella. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha explicat que l’objectiu del nou pla és “lluitar contra el monocultiu, equilibrar els usos del districte i garantir la salut i el descans dels veïns i les veïnes”. I ha remarcat: “Cal fomentar les activitats que no tenen impacte nocturn i que responen a les necessitats quotidianes del veïnat i les que estan orientades al foment de l’activitat cultural.”

En el cas de les activitats nocturnes, s’aplicaran unes condicions més restrictives per tal de garantir el descans del veïnat i la convivència. Per aquest motiu, no es permetrà que s’obrin nous establiments vinculats a l’oci nocturn, ni els relacionats amb el joc i els audiovisuals, que són els que tenen un impacte més negatiu per les molèsties de soroll que generen.

Aquest nou pla estableix un topall a la implantació de noves activitats. No es tindrà en compte el nombre d’establiments, en canvi, sí que se’n considerarà el volum, la concentració i l’estat de les finques on es troben. Tot això d’acord amb quatre condicions: la densitat de l’activitat, la superfície màxima, l’amplada de la via i la vulnerabilitat dels immobles.

Una de les novetats que presenta també el nou pla és que s’estableix una zona única per respondre a les condicions específiques de cada àrea. Amb l’excepció de la zona portuària i la Rambla, que mantenen la seva pròpia regulació.

Un procés d’un any

El procés per iniciar la redacció del nou pla d’usos del districte es va començar el 14 d’octubre, amb la suspensió de la concessió de llicències d’activitats de pública concurrència, comercials i alimentàries al territori. A partir de l’aprovació inicial de la proposta de pla d’usos del Govern municipal, aquesta suspensió de llicències s’ampliarà fins a l’aprovació definitiva del nou document, que es preveu a l’octubre del 2018.

Tant els estudis com els resultats del procés de participació estan disponibles al web decidim.barcelona.

 

Més informació