Acabada la pacificació de l'entorn del Mercat de Sants

S'ha reurbanitzat l'eix format pels carrers de Sant Frederic, Casteràs i Càceres i els carrers de la Riera d'Escuder i dels Jocs Florals per donar preferència als vianants i potenciar el caràcter comercial de la zona. A més, les obres han servit per millorar-ne l'accessibilitat, l'enllumenat, l'arbrat i el mobiliari urbà.

07/01/2018 14:29 h

Ajuntament de Barcelona

En tots els carrers s’ha creat una secció en plataforma única amb prioritat invertida, i s’ha seguit el mateix criteri i la mateixa imatge que a la resta de vies renovades de l’entorn del mercat. Així, l’eix Sant Frederic – Casteràs-Càceres ha esdevingut una plataforma que va des del carrer de la Riera Blanca fins a la rambla de Badal, i des de la rambla de Badal fins al carrer de Sant Medir.

S’han aprofitat les obres per col·locar a la zona arbrat, enllumenat amb leds, senyals i mobiliari nous, i s’han soterrat serveis que fins ara eren aeris i creuaven el carrer o circulaven paral·lelament a la façana dels edificis. A més, les cantonades s’han deixat lliures d’elements urbans per facilitar-hi el gir de vehicles de servei.