Front comú per negociar amb les grans plataformes digitals

Durant la cimera internacional Sharing Cities Summit 2018, Barcelona i 49 ciutats d’arreu del món han subscrit la Declaració de principis i compromisos per a ciutats col·laboratives. Aquest acord el formen deu principis que tenen com a objectiu regular les plataformes digitals, garantir que el dret a la ciutat no es ressenti d’aquesta activitat econòmica i promoure i compartir alternatives basades en models socialment responsables.

14/11/2018 15:48 h

Ajuntament de Barcelona

L’aparició sobtada d’empreses de vehicles compartits, d’allotjament turístic o de repartiment a domicili que utilitzen plataformes digitals per posar en contacte els proveïdors i els consumidors han comportat externalitats negatives. Amb l’aparença d’economia col·laborativa, la realitat amaga condicions laborals precàries, beneficis elevats de les companyies i un risc per a alguns sectors econòmics, així com la reconversió d’usos com el de l’habitatge que es podria destinar a lloguer residencial en lloc del turístic, molt més lucratiu.

Per aquesta raó, la declaració conjunta presentada avui durant l’Smart City Expo World Congress estableix, en el primer punt, el conjunt de qualitats que ha de tenir una plataforma digital per ser considerada col·laborativa, com tenir un model econòmicament responsable i de governança democràtica, amb polítiques de coneixement lliure, tecnologies obertes i un impacte social i ambiental positiu.

La declaració també estableix les condicions que han de garantir totes les plataformes digitals:

  • Apoderar les persones perquè tinguin oportunitat de guanyar o augmentar els seus ingressos a través de nous acords laborals i fiscals adaptats.
  • Garantir una retribució justa, legal i efectiva.
  • Garantir l’accés equitatiu i just al treball per a persones de tots els perfils socioeconòmics, gèneres i procedències.
  • Garantir i donar suport a estàndards de salut, higiene i seguretat.
  • Promocionar les pràctiques sostenibles.
  • Implementar polítiques perquè les dades personals siguin controlades per la ciutadania i estiguin protegides davant una mala utilització o siguin recollides o compartides sense consentiment explícit.
  • Garantir el respecte als nous marcs legals establerts per les ciutats en la regulació de les plataformes digitals.
  • Promoure el desenvolupament d’ecosistemes econòmics locals de col·laboració i, especialment, entre petites i mitjanes empreses.
  • Preservar el dret a la ciutat i els procomuns urbans, reforçar les comunitats, protegir l’interès general, l’espai públic i els drets humans bàsics.

Declaració de principis i compromisos per a ciutats col·laboratives de l’Ajuntament de Barcelona.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades