Can Carol, un casal per al barri de Vallcarca

L’antiga masia de Can Carol, un element simbòlic del barri de Vallcarca, ha començat a recórrer el camí per convertir-se en un casal de barri i ampliar així l’oferta d’equipaments públics de la zona.

23/08/2018 11:22 h

Ajuntament de Barcelona

El projecte de rehabilitació permetrà recuperar el caràcter i el valor simbòlic de Can Carol, consolidant-ne els elements originals que resten dempeus. L’edifici es convertirà en un casal de barri, que, pel seu disseny, garantirà la màxima flexibilitat en l’ús dels diversos espais. Així mateix, el futur centre de barri s’ha projectat com un edifici de consum quasi nul que compleixi tots els criteris de màxima eficiència energètica i sostenibilitat.

Es preveu que BIMSA liciti les obres el mes de setembre, un cop aprovat el projecte, i que els treballs comencin el gener del 2019 i s’enllesteixin el gener del 2020. El cost de rehabilitació de Can Carol és d’1.074.167,14 € (incloent-hi l’IVA).

El projecte preveu consolidar els elements estructurals que es conserven de l’edifici, amb l’objectiu de recuperar-ne la identitat, però renuncia a la reconstrucció mimètica de l’immoble, atès el mal estat de conservació i la manca de documentació sobre la forma original. Per això, les obres de rehabilitació en mantindran les façanes i els murs principals, com una “closca” que es folrarà per dins amb una nova estructura de fusta, un disseny que permetrà millorar el confort i reduir la despesa energètica de l’edifici.

Espais flexibles i accessos diferenciats

El nou casal de barri de Can Carol s’ha dissenyat amb espais flexibles i accessos diferenciats per tal de treure el màxim profit de l’espai i multiplicar els usos que en podran fer les entitats i el veïnat.

Màxima eficiència energètica i sostenibilitat

La proposta cerca la sostenibilitat i l’eficiència màximes de la construcció, mitjançant l’elecció de materials, sistemes i processos que redueixin tan com es pugui la generació de residus i el consum d’energia associats al procés constructiu.

També es preveu obtenir energia elèctrica instal·lant plaques fotovoltaiques a la coberta.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades