Més de 4.500 nous habitatges de lloguer assequible en solars públics

El dret a una llar digna i adequada és una prioritat de les polítiques d'habitatge municipals, que manté actius 72 solars públics per construir-hi 4.644 habitatges que es destinaran, en gran part, al lloguer assequible, i per seguir ampliant el parc de pisos públics a la ciutat. Set de les 72 promocions en construcció, en projecte o ja acabades, són als barris de Sants-Montjuïc, quatre a la Marina del Prat Vermell, on s'estan preparant quatre solars més.

06/09/2018 10:35 h

Ajuntament de Barcelona

L’activació de les noves promocions públiques s’emmarca en el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, i les dades actuals assenyalen un nivell de producció mai vist fins al moment amb relació a la nova construcció d’habitatge destinat al lloguer públic a la ciutat. Amb totes les actuacions previstes, el Govern municipal incrementarà en sis anys un 50% el parc públic de lloguer assequible a la ciutat.

Els 72 projectes avancen

Els 72 projectes s’han accelerat en els darrers anys, i es preveu que el 80% dels pisos públics que es construiran seran de lloguer assequible. Del total de promocions hi ha onze amb l’obra ja acabada, que equivalen a 648 pisos, dels quals alguns ja s’han lliurat, i d’altres s’estan fent els tràmits per entregar-los a les famílies adjudicatàries.

En tretze solars públics les obres s’han iniciat o estan ja licitades per construir-hi 574 pisos. En el paquet de projectes s’inclouen tant els que es troben en procés d’adjudicació de l’obra a l’empresa que l’ha de tirar endavant com els que ja s’han construït.

En 29 dels solars ja s’ha iniciat el concurs públic per escollir les empreses que elaboraran el projecte executiu i les obres per generar 2.331 nous habitatges. Finalment, hi ha 19 promocions més en fase de preparació, en què s’han iniciat els tràmits per poder desenvolupar els concursos d’adjudicació per construir 1.091 pisos nous.

Més habitatges assequibles a mitjà termini

A part dels 72 solars esmentats, s’està treballant amb 52 solars més per activar la construcció de pisos a mitjà termini, i que es troben en diferents fases de gestió urbanística per garantir que es destinin al servei del dret a l’habitatge.

Amb la finalitat de fer créixer encara més el parc públic d’habitatge i posar-lo a l’altura d’altres ciutats europees, s’espera atorgar la condició de solar a un conjunt de sòls pendents de planejament per destinar-los, també, a construir-hi habitatge públic. La majoria d’aquests solars es troben en zones de transformació de la ciutat, com la Marina, el 22@ i la Sagrera.

El creixement del parc de lloguer d’habitatge sumarà, en 8 anys, tants pisos nous de lloguer públic com els que es van crear al llarg dels últims 80 anys, i es tracta d’un procés que s’està portant a terme majoritàriament (95%) amb recursos municipals i el suport de la banca pública europea, ja que la participació de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat és la més baixa des del 1981.

Promocions d’habitatge públic a Sants-Montjuïc

Obra finalitzada:
• Constitució, 31 (Can Batlló UP4) [la Bordeta]
• Parcerisa, 6 (Can Batlló UP8) [la Bordeta]

En obres:
• Constitució, 83-89 (Can Batlló UP7) [la Bordeta]

En projecte:
• Ulldecona, 2-10 (S10 P22) [la Marina del Prat Vermell]
• Ulldecona, 12-14 (S10 P24) [la Marina del Prat Vermell]
• Ulldecona, 26-28 (S10 P25) [la Marina del Prat Vermell]
• Acer, s/n (S8 D1+D2) [la Marina del Prat Vermell]

En preparació:
• Motors-Tortosa, 7 (S10 P21+S8 Eq2) [la Marina del Prat Vermell]
• Cal Cisó, 44 (S10 P15) [la Marina del Prat Vermell]
• Ulldecona, 11 (S8 E1) [la Marina del Prat Vermell]
• Ulldecona, 16-24 (S10 P23) [la Marina del Prat Vermell]
• Mossèn Amadeu Oller, 17-21 (Can Batlló UP5a) [la Bordeta]
• Riera de Tena, 54-56 (MPGM Estació de Sants AA 1-c) [Sants]
• Passeig de l’Exposició, 38 (Montjuïc UA8) [el Poble-sec]

Promocions d’altres administracions:
• Túria, 6-10 (el Polvorí) [la Marina de Port]

Mapa de promoció d’habitatge públic a Barcelona (JPG DIN A3)

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades