II Jornada Espai LÀBORA. Barcelona Mercat Laboral Reservat. 6 de juny al Mercat del Born

26/05/2016 10:49 h

Toni Duarte Blanco

En el decurs de la Jornada, desenes d’empreses s’entrevistaran, a nivell individual i grupal, amb persones candidates participants del Programa, per tal que aquestes puguin optar a cobrir llocs de treball o formar part de les seves bosses de treball.

L’Ajuntament presidirà l’Acte Inaugural i lliurarà el Segell Làbora a les empreses i entitats col·laboradores, com a reconeixement a la seva participació i compromís amb la contractació dels col·lectius en risc d’exclusió de la ciutat.

El Programa Làbora és un projecte que té per objectiu el foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de les entitats socials, representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i Creu Roja, i del teixit empresarial de la ciutat.

Les empreses, gràcies al Programa Làbora, troben la persona que millor encaixa amb les seves necessitats de contractació laboral, seguint criteris d’ocupació per competències. El treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip d’experts permet oferir assessorament i suport en la selecció del millor perfil i acompanyar la persona candidata de manera individual en la seva adaptació al nou lloc de treball.

Les empreses i entitats de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen l’oportunitat de participar en un projecte de ciutat, innovador i a favor de la inclusió social, que les vincula a una iniciativa de Responsabilitat Social Corporativa.