III Jornada de 'Networking' Espai Làbora

05/05/2017 14:59 h

Toni Duarte Blanco

El passat mes de maig, El Born Centre de Cultura i Memòria va ser l’escenari de la III Jornada de Networking Espai Làbora, una iniciativa del programa Làbora, que té per objectiu fomentar l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball. A l’acte van assistir tots els agents implicats en el programa: representants de l’Ajuntament i del tercer sector, participants en el programa i empreses col·laboradores.

L’Ajuntament va presidir l’acte inaugural i va lliurar el segell Làbora a les empreses i entitats col·laboradores, en reconeixement del seu compromís amb la contractació de col·lectius en risc d’exclusió de la ciutat.

Durant la jornada, en l’espai de treball en xarxa, desenes d’empreses van entrevistar, de manera individual i grupal, a més de quatre-cents candidats que participen en el programa, que van optar així a cobrir llocs de treball o a formar part d’una borsa de treball.

El programa Làbora és un projecte que té per objectiu fomentar l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. Està liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i hi col·laboren entitats socials —representades per Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i Creu Roja— i el teixit empresarial de la ciutat.

Les empreses, gràcies al programa Làbora, troben la persona que encaixa millor amb les seves necessitats de contractació laboral, seguint criteris d’ocupació per competències. El treball en xarxa entre serveis socials i un equip d’experts permet oferir assessorament i suport en la selecció del millor perfil i acompanyar el candidat de manera individual en el procés d’adaptació al nou lloc de treball.

Les empreses i entitats de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen l’oportunitat de participar en un projecte de ciutat, innovador i que aposta per la inclusió social, que les vincula a una iniciativa de responsabilitat social corporativa.