Implicar la comunitat per afrontar els reptes socials

El nou Pla municipal d'acció comunitària proposa un canvi en la manera d'actuar davant dels diferents reptes socials, promovent que sigui la mateixa comunitat la que s'impliqui i busqui respostes col·lectives davant les intervencions socials, més enllà dels abordatges individuals més tradicionals.

14/03/2018 18:21 h

Ajuntament de Barcelona

El document, que vertebrarà les polítiques municipals en matèria d’acció comunitària durant els propers anys, té un caràcter transformador i pretén enfortir o apoderar la comunitat, millorar les condicions de vida i la cohesió social, mitjançant el treball desenvolupat a partir de projectes específics.

El Pla municipal d’acció comunitària té la voluntat de desenvolupar estratègies i projectes comunitaris de manera coherent i coordinada al territori o als barris, i captar més iniciatives ciutadanes per al desenvolupament de projectes comunitaris. Aquests objectius es treballen dotant d’eines els equipaments de proximitat perquè siguin referents al barri i ajudant les associacions i els districtes per enfortir-los.

Línies per alimentar els motors de l’acció comunitària

Hi ha cinc línies estratègiques que vertebren aquest pla municipal. S’aposta per construir un sistema en què l’escola, el centre de salut i el de serveis socials es trobin a la part central, amb la finalitat de tendir a un sistema comunitari de polítiques socials que aconsegueixi apostar per aquests serveis com a promotors directes d’accions comunitàries.

Els equipaments de proximitat han d’esdevenir motors de l’acció comunitària, mentre es treballa perquè les associacions assoleixin més autonomia i se’n facilita l’enfortiment social, econòmic i democràtic.

Finalment, el treball entorn de la promoció del desenvolupament socioeconòmic de proximitat estimula diferents sectors econòmics i fa extensiva aquesta acció comunitària a tots els districtes i barris de la ciutat.

Actualment s’estan impulsant dinou projectes d’acció comunitària, distribuïts entre els que són d’àrees municipals i els que depenen de la Secretaria Tècnica del Pla municipal d’acció comunitària (PMAC).

Etiquetes associades a la notícia