Impuls a la inserció ocupacional dels joves amb trastorns mentals

20/03/2017 13:54 h

Redacció

Barcelona Activa posarà en marxa al maig tres dispositius d’inserció sociolaboral adreçats a joves amb trastorns de salut mental en tres districtes de Barcelona. Es tracta d’un nou servei integral que permetrà oferir una atenció descentralitzada, específica i personalitzada a uns cent cinquanta joves d’entre 16 i 35 anys amb problemes de salut mental.

Aquest nou servei, que s’ha licitat per un valor de 355.891 euros, és fruit de la coordinació de la tasca de l’àrea de Drets Socials i Barcelona Activa, que ha permès estudiar la situació actual, identificar un increment de joves amb malestar psicològic i definir un pla d’acció estable i descentralitzat. El pla d’actuació permetrà obrir tres nous punts d’atenció a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris.

L’obertura dels tres dispositius d’inserció laboral per a joves s’emmarca en tres actuacions estratègiques que es portaran a terme al llarg dels propers anys: el Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, l’Estratègia per a l’ocupació 2016-2020 i el Pla de foment de l’ocupació juvenil de qualitat (2016-2020).

L’acompanyament en la formació i la recerca de feina per als joves amb trastorns mentals permetrà lluitar contra estigmes i estereotips que aquest col·lectiu pateix en el món empresarial i millorar-ne la inserció en el mercat de treball. En els darrers anys, estudis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona han posat de relleu que la crisi econòmica ha causat un malestar psicològic més gran entre moltes persones, motivat, entre altres raons, per la pèrdua de la feina, la precarietat o una visió negativa de les expectatives de futur.

Patiment psicològic agreujat per la crisi econòmica

Aquest increment del patiment i l’angoixa s’ha traduït també en un augment de l’assistència sanitària. D’aquesta manera, els centres de salut mental infantil i juvenil van atendre l’any 2015 un total de 12.066 menors, un 15% més que durant l’any anterior. Un 62% dels atesos eren nois. Pel que fa a la població adulta, el nombre de persones ateses als centres de salut mental va ser de 44.953 (un 5% més respecte a l’any anterior). Un 60% del total eren dones.

En la presentació de la mesura, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha assegurat: “Com a Govern situem l’atenció a la vulnerabilitat o a les persones amb dificultats d’inserció com una prioritat per promoure la igualtat d’oportunitats.” Per Pisarello, la situació del col·lectiu de joves amb patologies mentals és un problema sanitari i també social i ocupacional, atès que si no se’n resol la inserció en el món laboral, pot acabar produint-se un problema de manca d’oportunitats, marginació i exclusió social.

Més informació