Impuls a les polítiques contra l’emergència climàtica a la ciutat

Per accelerar les accions, estratègies i projectes per convertir la ciutat en un lloc més saludable i resilient davant de l’emergència climàtica, s’ha reunit un grup d’experts i expertes de prestigi que avaluarà les polítiques municipals en marxa i en proposarà de noves. L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat per coordinar les accions contra la crisi climàtica que es duen a terme a les àrees municipals i als districtes.

15/05/2021 10:55 h

Ajuntament de Barcelona

El grup d’experts per l’emergència climàtica que assessorarà de manera multidisciplinària el consistori està format per persones especialitzades en diferents àmbits de recerca, com la meteorologia, els oceans, els espais verds, la biodiversitat o l’alimentació. Alguns d’ells formen part de la reconeguda llista de Reuters de científics de l’àmbit del clima.

Per accelerar, dissenyar i coordinar les accions municipals a escala transversal, també s’ha creat l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. Aquest òrgan s’encarregarà del Pla d’acció per l’emergència climàtica, que es presentarà pròximament i que fusiona les propostes del pla Clima i de la Declaració de l’emergència climàtica.

Pel que fa a la divulgació, l’exposició itinerant pels districtes de la ciutat “Barcelona respon a l’emergència climàtica” mostra els efectes de l’emergència climàtica a la ciutat i les accions que hi ha en marxa per donar resposta a la crisi climàtica en diferents àmbits d’actuació.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades