Impuls al Parc Tecnològic de Nou Barris per convertir-lo en un referent

11/12/2016 14:21 h

Cèlia Muns Prats

L’Ajuntament de Barcelona potenciarà el Parc Tecnològic de Nou Barris per convertir-lo en un equipament de referència de la indústria avançada. Així, es desenvoluparan una sèrie de programes per oferir formació en noves tecnologies a les empreses instal·lades al parc, potenciar les vocacions científiques i tecnològiques i fomentar la sostenibilitat i la mobilitat del parc.

Les mesures s’aplicaran a partir del quart trimestre del 2017 i se centraran en quatre àrees:

— Programa d’indústria urbana i prototipatge industrial: Formació especialitzada en noves tecnologies per fer les indústries més sostenibles.

— Programa d’obertura a l’activitat econòmica de proximitat: Es realitzarà un estudi de les possibles sinergies amb l’entorn, que es complementarà amb una campanya de proximitat per donar a conèixer els recursos del parc i convidar a fer-los servir.

— Foment de les vocacions científiques: Es faran visites guiades al parc, amb activitats i tallers associats per promoure aquestes vocacions entre els estudiants.

— Posicionar el Parc Tecnològic en els eixos de sostenibilitat i mobilitat: Es treballarà per potenciar les bones pràctiques en temes d’eficiència energètica, sostenibilitat i accessibilitat.

El regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, ha assegurat que aquest equipament “fins ara ha estat massa aïllat del seu entorn, i el repte és aconseguir que aquest espai pugui millorar la connexió amb el teixit social i econòmic proper“.

Amb aquest nou impuls, el Parc Tecnològic, que alberga 53 empreses de base tecnològica, amb més de 30 milions de facturació agregada i 450 treballadors, vol consolidar-se com un referent de la indústria avançada a la ciutat i, al mateix temps, obrir-se al veïnat de Nou Barris en dues direccions: d’una banda, cap al teixit econòmic de proximitat, i de l’altra, cap a les escoles del districte, per tal de fomentar vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat.

Més informació