Informe de seguiment de l’Ordenança de convivència durant el 2020

Els indicadors de queixes i denúncies de l’Ordenança de convivència ciutadana a l’espai públic es veuen alterats per les restriccions a la mobilitat decretades per fer front a la pandèmia de la covid-19.

26/07/2021 18:45 h

Ajuntament de Barcelona

L’informe de seguiment presentat avui recull els indicadors principals de seguiment de l’Ordenança de convivència ciutadana: d’una banda, les dades de l’IRIS, el sistema que gestiona les incidències, reclamacions, queixes i suggeriments que els ciutadans comuniquen a l’Ajuntament, i, d’altra banda, l’activitat de la Guàrdia Urbana.

El nombre d’incidències i queixes que van arribar a l’IRIS va augmentar un 59,69% el 2020, encara que l’informe incorpora categories que no eren presents l’any anterior, com incidències amb el servei de Bicing o amb vehicles de motor abandonats. De les categories ja incloses, destaca l’augment de queixes sobre convivència veïnal i el descens de les relacionades amb habitatges d’ús turístic.

Pel que fa a l’activitat de la Guàrdia Urbana, el 2020 el nombre de denúncies per infracció de l’ordenança es va reduir pràcticament a la meitat, per la disminució dràstica de la presència de persones a la via pública per les restriccions a la mobilitat de l’estat d’alarma. La Guàrdia Urbana va reorientar el servei a la ciutadania amb l’objectiu de garantir les mesures de restricció, reforçar la tasca assistencial, mantenir el civisme i la seguretat a la ciutat i atendre les demandes per qüestions de convivència.

 

Més informació

Etiquetes associades a la notícia