Informe sobre la situació econòmica de la ciutat

Tot i la millora de dades d’indicadors com l’atur, el nombre d’altes a la Seguretat Social i l’activitat econòmica, especialment al sector de serveis, la predominança de contractes temporals, la qualitat de l’ocupació i l’eliminació de la bretxa salarial per raó de gènere segueixen sent aspectes clau per a les polítiques actives d'ocupació.

10/05/2017 12:47 h

Redacció

L’Informe sobre la situació econòmica de la ciutat mostra una certa millora dels índexs econòmics de la ciutat, com ara la creació d’ocupació, el creixement de l’activitat econòmica, les cotitzacions a la Seguretat Social, la creació d’empreses i la disponibilitat d’oficines. En matèria d’ocupació, la xifra de persones afiliades a la Seguretat Social veïnes de Barcelona (1.074.000) és la més alta des del setembre del 2008. No obstant això, encara hi ha una predominança dels contractes temporals (86,2%) i una precarització dels assalariats: entre els anys 2010 i 2015 s’ha produït una reducció del 6,5% del salari mitjà.

La reducció de l’atur també ha donat resultats optimistes, atès que la ciutat ha començat l’any amb la xifra més baixa de persones registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya des del 2008: un total de 76.784 persones inscrites. En el primer trimestre de l’any, Barcelona registra una taxa d’atur del 12%, una xifra inferior a les mitjanes de Catalunya (15,4%) i d’Espanya (18,9%).

Tot i aquestes xifres, l’ocupació planteja reptes que cal seguir abordant amb polítiques actives d’ocupació. Dels més d’un milió de contractes signats l’any 2016, només un 13,8% eren indefinits.

Bretxa de gènere

Les desigualtats entre homes i dones apareixen reflectides a l’informe. L’atur de llarga durada afecta 30.516 persones, el 57,8% de les quals són dones, i es manté com un dels reptes presents de la ciutat. Igualment, les dones assalariades residents a Barcelona van percebre durant el 2016 un salari mitjà un 22,8% inferior al dels homes, situació que posa en relleu la necessitat d’avançar cap a una igualtat salarial.

Millora d’indicadors

L’activitat econòmica a la ciutat ha experimentat un creixement interanual del 3,4% (l’increment en el darrer trimestre de l’any passat va tenir una petita desacceleració i es va situar en el 3%). El sector de serveis, especialment el comerç, el transport, l’hostaleria i les tecnologies de la informació i la comunicació, han tingut un desenvolupament en el darrer any i han permès aquest creixement de l’activitat general.

Així mateix, la ciutat ha recuperat el teixit empresarial, i té un 2,4% més d’empreses amb assalariats, i el mercat d’oficines —que pot servir també de referència per a la creació d’empreses— s’ha mostrat més dinàmic, amb una taxa de disponibilitat de despatxos del 9,02%. Durant el 2016, s’han constituït un total de 8.755 societats mercantils noves a la ciutat, un 13,6% més que l’any anterior. Aquesta xifra és la més alta des del 2007.

En presentar els resultats de l’informe, Jaume Collboni, tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, ha subratllat que la lluita contra l’atur és una de les prioritats principals del Govern municipal. Malgrat que l’informe apunta a una millora del mercat de treball, encara existeix el problema de la precarietat i la temporalitat, la bretxa salarial entre homes i dones i l’atur de llarga durada, un problema que afecta especialment els joves, les dones i les persones més grans de 45 anys. “Per això, cal continuar amb les polítiques actives d’ocupació que permetin reduir l’atur i crear llocs de treball de qualitat”, ha conclòs Collboni.