La plaça del Sol ja té jocs infantils

Aquesta àrea infantil respon a una petició del veïnat per donar nous usos a la plaça.

05/07/2018 17:19 h

Districte de Gràcia

La instal·lació de jocs infantils a l’esplanada central ha estat un èxit donat el gran ús que estan fent els infants. L’espai de jocs s’ha instal·lat com a resposta a una proposta que va plantejar el veïnat a través de la taula ciutadana de plaça del Sol. L’objectiu és promoure un ús veïnal i familiar de la plaça.

La instal·lació es va fer entre el 25 de juny i el 2 de juliol i ocupa una superfície de 75 m²  a l’àmbit oest de l’esplanada central. Es tracta d’un espai obert consensuat amb el veïnat en el marc de la Taula ciutadana del Pla de Places on al mes de març es va arribar a l’acord d’observar el funcionament de l’espai durant els mesos d’estiu i fer una primera valoració del seu funcionament al setembre per millorar els aspectes necessaris, com el tema de posar o no una tanca al voltant de l’àrea de jocs.

Des del Districte de Gràcia s’han impulsat diferents actuacions urbanístiques a la plaça del Sol amb l’objectiu de donar nous usos a aquest espai i minvar les molèsties que provoca el soroll degut a les aglomeracions de persones a la plaça, especialment durant la nit. Entre aquestes actuacions, cal destacar les jardineres que es van instal·lar a l’estiu del 2017 a les escales dels carrer Maspons.

La nova zona de jocs s’emmarca dins de l’estratègia municipal Barcelona dona molt de joc, que pretén afavorir el joc a la ciutat i dotar de més espais i oportunitats als infants i adolescents. Aquesta estratègia parteix de la voluntat de garantir el dret al joc dels nens i nenes -reconegut a la Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides- i, alhora, de la constatació que una ciutat que té en compte les necessitats i interessos de la infància és també millor per a tota la ciutadania perquè és més saludable, inclusiva, sostenible i segura.