Jornada al Parlament: “Serveis de Salut Sexual i Població Jove a Catalunya”

Aquesta sessió es va plantejar per tractar els següents temes en relació a la població juvenil de Catalunya: veure l’adequació dels serveis de Salut Sexual i el seu funcionament; l’accés a la contracepció i a l’avortament amb els darrers canvis legislatius; la prevenció, detecció i atenció de les infeccions de transmissió sexual i també la prevenció i actuació en els casos de violències.

27/02/2019 09:28 h

barcelona.cat

L’ Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva està integrat per diputats/es de diferents grups polítics del Parlament de Catalunya i crea un fòrum de treball i discussió sobre temes relacionats amb la salut sexual i reproductiva per la difusió dels continguts i promoure el compliment del Programa d’Acció adoptat en la Conferència  Internacional sobre Població i Desenvolupament d’El Caire (1994) així com de la Plataforma per a l’Acció adoptada a la IV Conferència Mundial sobre les Dones a Beijing (1995). El treball en equip es important a l’hora d’augmentar la consciència i la sensibilització respecte a aquests assumptes.

L’obertura de la Jornada  va ser a càrrec de la diputada del grup Catalunya en Comú-Podem i coordinadora de l’Intergrup I. Sra. Marta Ribas.

A la Jornada es va presentar l’Atlas de Contracepció Europeu a càrrec de la Representant Superior de Polítiques del Fòrum Parlamentari Europeu de Població i Desenvolupament Sra. Marina Davidashvili. És un mapa interactiu en línia que connecta 46 països i ofereix informació sobre l’anticoncepció moderna a Europa.

El Sr. Timmy Leijen, president  de l’Associació Sueca pels Centres Juvenils, va presentar la Xarxa de 250 YFHS creada l’any 1975 i que actualment aplega més de 250 centres juvenils suecs que tenen per objectiu fomentar el benestar físic i mental centrant-se principalment en la salut sexual i reproductiva i els drets dels joves i adults joves (12-25 anys).

Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, el Sr. Carles Pericas va exposar la visió sobre l’accés als serveis de salut sexual i reproductiva de les persones joves, a través de les seves pròpies vivències i planteja dues necessitats bàsiques: l’accés de l’educació sexual de qualitat al currículum  on es faci èmfasi en la dimensió del plaer com un aspecte més de la vida quotidiana i que els serveis de salut sexual siguin més amigables i cobreixin les necessitats dels i les joves, a més s’haurien de caracteritzar per la seva disponibilitat, accessibilitat i acceptabilitat.

La Sra. Cristina Martínez, responsable dels Centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de Catalunya, va presentar les Tardes Joves de la Xarxa de Salut Pública de Catalunya, que formen part de la cartera de serveis, ofereixen atenció individualitzada i grupal, que compten amb professionals formades i sensibilitzades i es coordinen amb ajuntaments i serveis específics per a adolescents i joves. A la ciutat de Barcelona s’ofereixen 6 tardes joves per part de l’ICS (a més hi ha 3 tardes joves per altres proveïdors). La població atesa a la Consulta Jove menor de 25 anys als ASSIR ICS son 2.231 persones. També s’ofereix informació sobre el web SEXEJOVES, on les pàgines més visitades son les de les ITS, la contracepció i el coneixement del cos.

El responsable de salut reproductiva del CatSalut, Sr. Ramon Escuriet, va presentar les dades de Salut Sexual i Reproductiva relacionades amb joves a Catalunya i va exposar els objectius de la nova cartera de serveis ASSIR ENAPISC (Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Comunitària) consistents en  millorar:  l’accessibilitat dels i les joves a l’ASSIR i als diferents mètodes contraceptius, la coordinació amb els recursos de la comunitat, l’atenció a la diversitat sexual, l’atenció a la diversitat funcional, la coordinació amb el programa SIE i la formació específica dels i les professionals. També va referir les activitats incloses en la cartera de serveis ASSIR: assessorament i educació afectiva i sexual; assessorament i atenció a les ITS; assessorament reproductiu (consell reproductiu, consell pre-concepcional); assessorament i acompanyament davant la demanda d’interrupció voluntària d’embaràs; atenció a la patologia ginecològica; activitats comunitàries, grupals, preventives i de promoció de  la salut i prevenció, atenció, assessorament sobre violència masclista adaptada als joves.

Per acabar les presentacions es va mostrar el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats i les últimes dades a destacar a càrrec del Sr. Jordi Baroja, director del CJAS. Fa 27 anys que el Centre ofereix serveis d’informació i atenció específica en salut sexual per a adolescents i joves fins a 30 anys. Es caracteritza per ser un model accessible, confidencial, amigable, inclusiu, resolutiu, integral, àgil i oportú, participatiu, comunicatiu, especialitzat. Va plantejar la necessitat de definir un model d’atenció a la salut sexual de joves i adolescents a nivell de país.

Després de les diferents presentacions efectuades per les persones ponents va tenir lloc un torn obert de preguntes i debat.

Conclusions:

  • Col·laboració entre institucions per que no quedi en l’oblit l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva i potenciar-la a nivell Catalunya i a nivell municipal. Treball en xarxa.
  • Imprescindible educació sexual al currículum escolar. Programa salut i escola
  • Cal garantir una formació específica per a totes les persones professionals, sobretot les sanitàries i per això caldran recursos.
  • Fer campanyes informatives per a joves.
  • Accessibilitat als mètodes i especialment als de llarga durada (que son cars)
  • El model d’atenció a la salut sexual per a joves i adolescents ha de comptar amb la participació directa dels joves i amb mirada reductora de les desigualtats socials.

Les societats que tenen millor salut sexual tenen millor salut.

Més informació: