La catalogació de l’alzina d’Encarnació podrà evitar l’enderroc de les casetes

Les obres que afecten les casetes del carrer de l’Encarnació, a Gràcia, han estat suspeses cautelarment mentre l’alzina centenària no sigui catalogada. Quan aquesta catalogació sigui aprovada pel Consell plenari, es podrà retirar definitivament la llicència d’obres per a la finca en qüestió. Això, i també l’actualització del catàleg patrimonial urbanístic de Gràcia, en podria salvar les casetes.

18/01/2019 17:05 h

Ajuntament de Barcelona

El regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, ha anunciat avui que l’Ajuntament podrà retirar de manera retroactiva la llicència d’obres de construcció a la propietat de les casetes situades al carrer de l’Encarnació, 15-17, al districte de Gràcia. L’operació serà possible d’acord amb dos preceptes legals —un de la Llei d’espais naturals de la Generalitat i un altre de l’ordenança municipal de medi ambient— que permeten retirar un permís d’obres que afecti un element natural protegit.

El contacte establert amb la plataforma veïnal Salvem l’Alzina va permetre trobar la possibilitat de recórrer a aquesta base legal per retirar la llicència d’obres. Són, en concret, els articles 9 i 10 de la Llei d’espais naturals de la Generalitat, que prohibeix la destrucció de “les espècies de la flora que necessiten una preservació especial”. Per la seva banda, l’ordenança municipal de medi ambient (article 74.10.4) estableix que “qualsevol projecte previst en una zona propera a un arbre inclòs al Catàleg d’arbres d’interès local, tant públics com privats, n’haurà de garantir la perfecta conservació i les condicions de desenvolupament”.

En virtut d’aquests dos preceptes, un cop aprovada la catalogació de l’alzina al Consell plenari del mes de gener, el consistori podrà dictaminar definitivament la retirada de la llicència d’obres, ara suspesa de manera cautelar.

L’alzina centenària i la mobilització veïnal

En aquesta finca, on la propietat havia iniciat els tràmits per enderrocar-ne les cases i construir-hi una promoció d’habitatges, hi ha una alzina centenària. El teixit veïnal del barri es va mobilitzar per salvar i catalogar l’arbre com a element patrimonial de l’arbrat i el verd de Barcelona. Els veïns demanen, a més, la preservació, catalogació i conservació de les casetes del carrer de l’Encarnació.

L’Ajuntament va treballar amb la propietat per conservar l’alzina, i els serveis de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona ja han començat a tramitar l’expedient que permetrà catalogar-la. Quan es va obrir aquest expedient de catalogació, ja es van dictar mesures cautelars per aturar les obres d’enderrocament de les dues edificacions de la finca.

Paral·lelament, el Districte s’ha proposat començar un procés per revisar el catàleg de patrimoni de Gràcia, a fi de protegir elements d’interès patrimonial que ara mateix no estan protegits, com per exemple les casetes del carrer de l’Encarnació. Badia ha recordat, en aquest sentit: “La catalogació feta el 2015, durant el mandat anterior, ha resultat clarament insuficient. Ara toca fer-ne una de sòlida i que millori la del 2000.” Aquest procés de catalogació no només es desenvolupa a la Vila de Gràcia, sinó també en una part de Gràcia Nova, la Salut i Vallcarca, en què també hi ha casetes amb un interès patrimonial, per tal d’evitar-hi casos similars als del carrer de l’Encarnació.

Notícies relacionades