La ciutadania definirà el nou Programa d’actuació municipal 2020-2023

El projecte del Programa d’actuació municipal (PAM) incorpora dos elements innovadors de caràcter transversal que impregnaran les polítiques en aquest mandat: enfortir la visió feminista en tota l’acció municipal i garantir la vinculació amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. El procés participatiu amb la ciutadania i el teixit comunitari començarà el 3 de febrer.

22/01/2020 11:07 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona obre el procés de participació per acordar amb els grups municipals i amb la ciutadania el Programa d’actuació municipal 2020-2023. El PAM és el document que planifica l’activitat municipal per als propers anys i fixa les actuacions i projectes més significatius que es duran a terme durant el mandat. S’ha definit un programa que pretén enfortir la visió feminista en tota l’acció municipal i garantir la vinculació amb les fites de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El 3 de febrer comença el procés participatiu per enriquir encara més el  document i recollir propostes, suggeriments i al·legacions de la ciutadania, les entitats i la resta de forces polítiques amb presència al consistori. La plataforma decidim.barcelona centralitzarà tota la informació del procés participatiu i serà l’àgora ciutadana del debat públic de la ciutat.

El PAM s’ha dividit en sis eixos estratègics que marquen les prioritats del mandat i fixen els objectius i les actuacions clau en cadascun d’aquests àmbits:

  1. Drets socials
  2. Emergència climàtica
  3. Progrés econòmic
  4. Dret a la ciutat
  5. Aprenentatges, creativitat i vincles
  6. Governança

Paral·lelament a la proposta inicial de PAM i el seu debat també s’elaboraran els programes d’actuació dels districtes (PAD), deu documents que contenen els objectius i les polítiques que cal desenvolupar en cadascun dels districtes al llarg del mandat. Les actuacions incloses en els PAD han d’estar alineades amb el PAM.

Participació de l’alumnat i de persones amb diversitat funcional

El procés participatiu reforçarà les aportacions de diferents col·lectius que han tingut poca representació en la vida pública i els processos de presa de decisions de la ciutat, i es millorarà l’accessibilitat i la inclusió en les sessions. També hi haurà sessions amb 3.100 estudiants de quart i cinquè de primària i tercer d’ESO d’una trentena de centres educatius de diferents barris dels deu districtes. Els grups d’estudiants que participin en el debat faran una sessió de retorn a l’inici del curs vinent amb el document definitiu.

A més, es faran debats amb persones amb diversitat funcional, entre els quals destaquen una desena de sessions amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental, i debats amb representants d’entitats d’aquest sector, i també s’impulsaran sessions amb persones en situació de vulnerabilitat.

Tramitació i calendari del PAM i els PAD

El procés participatiu ciutadà del PAM s’allargarà fins al març del 2020. També es preveu que en els propers mesos es reflexioni i debati sobre el programa en diversos òrgans participatius, com el Consell de Ciutat, el Consell Econòmic i Social de Barcelona i els Consells de Districte. L’eventual aprovació del PAM per part del Plenari del Consell Municipal, en cas de comptar amb els suports suficients, tindria lloc l’estiu del 2020.

Pots consultar el PAM en aquest enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/accio-de-govern

Etiquetes associades a la notícia