La ciutadania escull els dos membres de la Comissió Assessora de Processos Participatius

16/07/2018 13:04 h

Redacció

 

Entre els dies 2 i 15 de juliol els usuaris i usuàries de la plataforma Decidim.Barcelona han pogut donar suport a dues de les sis candidatures presentades al procés d’elecció dels dos membres a proposta ciutadana de la Comissió Assessora de Processos Participatius.

Finalitzat el període de votacions, s’han expressat  601 suports amb els següents resultats:

Sra. Patricia Victoria Martínez Álvarez:                             159 suports

Sra. Yaiza Blanch Górriz:                                                          120 suports

Sra. Lisa Marrani :                                                                     104 suports

Sra. Carola Castellà Josa:                                                           91 suports

Sra. Charlotte Pilar Fernández Ple:                                         89 suports

Sr. Marc Saumell Carbonell:                                                    38 suports

Per tant, les dues persones que seran proposades per ser nomenades com a membres de la Comissió Assessora a proposta ciutadana són:  Patricia Victoria Martínez Álvarez i Yaiza Blanch Górriz.

La Comissió Assessora de Processos Participatius és un òrgan consultiu creat pel reglament de participació ciutadana amb l’objectiu de millorar el funcionament dels processos participatius, i estarà formada per sis membres: dos a proposta del Consell de Ciutat, dos a proposta de la Comissió de Govern i 2 a proposta ciutadana mitjançant elecció a través de la plataforma digital.

El Consell de Ciutat va proposar Ramón Nicolau i Núria Font; la Comissió de Govern va proposar Carol Galais i Maria Mateu; i amb l’elecció de Patricia Martínez i Yaiza Blanch a proposta ciutadana es completa la composició del nou òrgan. Els sis membres seran nomenats properament per decret d’alcaldia.

Etiquetes associades a la notícia