La contractació pública com a motor d'innovació

La tercera trobada de la Taula de Contractació Pública ha incorporat dos nous protocols d'actuació en innovació i la compra de serveis de tecnologies d'informació i comunicació per guiar els contractes i licitacions municipals. Aquestes noves guies complementen les de contractació pública social i ambiental, que guiaran els contractes i licitacions de l'Ajuntament durant el 2018.

20/11/2017 14:11 h

Ajuntament de Barcelona

La Guia de la contractació pública per a la innovació (CPI) i la guia de compra de serveis de tecnologies d’informació i comunicació són un manual que dota d’eines els responsables municipals sobre els criteris que cal seguir en la contractació de serveis o solucions tecnològiques, com ara la política de dades obertes, l’aposta pel software i el programari lliure i el foment de les pimes.

A més, atorguen a l’Ajuntament un paper més actiu que el d’un pur comprador, fent-lo partícip de la definició i estimulació de reptes i solucions sostenibles innovadores que aportin eficiència. Aquest valor afegit com a promotor de la innovació redunda en la idea global de fugir del factor preu com a criteri predominant en la contractació pública.

La Taula de Contractació Pública, que integren representants del teixit empresarial i associatiu de la ciutat, especialment les petites i mitjanes empreses i empreses socials, avança en el Pla de contractació pública sostenible del 2018.

Entre d’altres, aquest pla inclou la voluntat de doblar el percentatge de vehicles de baixes emissions de la flota municipal, que la valoració del preu no superi més del 35% de la puntuació total establerta, la subrogació de plantilla o la millora de salaris, o que els contractistes garanteixin un sou mínim de 1.000 euros als seus treballadors a més de promoure la igualtat de gènere o la conciliació familiar.