La cultura i l’educació s’integren per combatre les desigualtats socials

La nova mesura de govern “Cap a una política pública de cultura i educació” preveu la creació de l’Espai Transversal de Cultura i Educació de Barcelona, per avançar en el desenvolupament d’un treball conjunt en els àmbits culturals i educatius.

05/12/2018 18:26 h

Ajuntament de Barcelona

Millorar la coordinació entre les administracions, reduir les desigualtats i reconèixer les capacitats culturals i creatives en l’educació són tres dels principals objectius de la nova mesura de govern que s’ha presentat avui amb la convicció que una col·laboració més àmplia entre els sectors educatiu i cultural és la clau per millorar les oportunitats de tots els ciutadans.

La nova mesura “Cap a una política pública de cultura i educació” preveu la creació de l’Espai Transversal de Cultura i Educació de Barcelona, per consolidar una estructura col·laborativa entre l’IMEB, l’ICUB i el Consorci d’Educació de Barcelona. També hi participaran referents de districtes i d’altres àrees i programes municipals, com el Pla de barris.

La Fabra i Coats, a Sant Andreu, serà el referent de ciutat i serà també la seu d’aquest Espai Transversal de Cultura i Educació. Esdevindrà un punt de trobada de docents, creadors i gestors culturals i l’aparador de projectes que vinculin cultura i educació. El centre serà també seu d’un futur institut de secundària, una escola de música i un centre d’estudis artístics.

D’altra banda, l’any 2019 es desplegarà una línia de subvencions específica, amb un total de 400.000 euros, per als projectes que vinculin cultura i educació. També s’ampliarà la xarxa d’escoles de música municipals amb la posada en marxa de dos nous equipaments al districte de Sants-Montjuïc i de Sant Martí, i el trasllat al recinte de la Fabra i Coats de la seu de l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu.

Per concretar cada una de les accions previstes a la mesura de govern s’elaborarà un pla d’acció que es presentarà a començaments del 2019 i s’orientarà a partir de tres eixos: accions dins del context escolar i educació formal, accions i programes dins dels entorns educadors informals i accions per promoure la dimensió educadora als centres culturals de la ciutat.

Més informació