La llicència d’obres majors ja es pot tramitar digitalment

El nou projecte e-Obres per Obres Majors, que ja està operatiu, posa a l’abast de la ciutadania un tramitador electrònic que permet tramitar electrònicament el procediment de llicències per a obres majors, una gestió que fins ara només podia fer-se en paper.

05/11/2019 11:06 h

Ajuntament de Barcelona

La posada en marxa del projecte e-Obres per Obres Majors suposa un nou pas endavant en la transformació digital de l’Ajuntament, en la transparència i en l’eficiència per adaptar l’Administració local a les exigències del món digital.

La tramitació electrònica de les obres majors comporta avantatges per a la ciutadania: es pot consultar l’estat de l’expedient durant tot el procediment i el portal de tràmits amplia els procediments telemàtics vinculats a aquest tipus de permisos.

Al mateix temps, es poden avançar els terminis del tràmit d’audiència, la firma del projecte és electrònica i durant el procediment hi ha un únic interlocutor per part de l’administració, el Departament de Llicències corresponent, que gestiona els informes amb altres departaments i envia qualsevol requeriment al ciutadà.

El nou tramitador telemàtic funciona des del mateix portal de tràmits municipal i també des del web de tramitació de llicències d’obres.

Pots consultar més informació sobre aquest tràmit aquí: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/search-result?keyword=obres&topics=

Etiquetes associades a la notícia