La manera d’informar sobre les agressions sexuals importa

El tractament de la informació és crucial a l’hora de combatre les agressions sexuals a les dones. La feina conjunta d’un grup de dones que ha patit violències masclistes, periodistes i psicòlogues expertes en atenció ha vist la llum amb la publicació de l’informe ‘Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals’.

13/06/2018 15:20 h

Redacció

L’objectiu de l’informe és transformar els discursos dels mitjans de comunicació, pel seu paper decisori com a constructors de la realitat i com a creadors d’opinió, i aconseguir així un canvi en l’imaginari col·lectiu sobre les agressions i violències masclistes.

L’estudi es fonamenta en la veu d’una vintena de dones que han patit agressions sexuals i que es troben en procés de recuperació, visibilitzant-les com a subjectes actius de ple dret i allunyant-les de la imatge victimitzada habitual als mitjans de comunicació. Seguint les recomanacions de l’estudi, cal:

  • Tenir en compte la veu de les dones, a partir del respecte cap a la seva individualitat.
  • Evitar donar detalls morbosos de les agressions sexuals.
  • Concedir plena autoritat a la paraula de les dones.
  • Visibilitzar els processos de recuperació i resiliència.
  • Informar sobre les dificultats de presentar una denúncia i del procés judicial.
  • No alimentar mites com el de les falses denúncies.
  • Informar sobre els recursos, els serveis de recuperació, les expertes i les entitats feministes.

L’informe Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals ha estat finançat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI que, a partir d’ara, treballarà per incorporar-les al treball de l’Ajuntament i difondre-les als mitjans de comunicació, facultats de periodisme i comunicació, entitats periodístiques i altres institucions públiques i privades. La voluntat última és treballar per a l’erradicació de les violències sexuals i les desigualtats de gènere a partir del canvi dels estereotips sexistes dels discursos dels mitjans de comunicació.

Etiquetes associades a la notícia