La memòria de la ciutat s'instal·larà a Can Batlló

L'any 2022 els fons dels 21 arxius municipals dispersos per la ciutat s'integraran en l'edifici principal del recinte de Can Batlló. El nou Arxiu Municipal de Barcelona es convertirà en un centre de referència internacional tant per la profusió del seu fons, que inclou documents que daten del segle IX, com per l'ús de metodologies innovadores i la qualitat dels programes i serveis que s'oferiran als usuaris.

27/07/2017 15:54 h

Ajuntament de Barcelona

El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha destacat que a partir del mes de setembre s’obrirà un concurs d’idees per poder incorporar al projecte tots els elements que es consideren fonamentals tant des de la perspectiva veïnal, com des de l’arxivística.

La inversió prevista per al projecte és de 47 milions d’euros, el gruix dels quals (37 milions) es dedicaran a la rehabilitació de l’edifici principal d’aquest recinte industrial tan emblemàtic de Sants-Montjuic. El nou espai potenciarà la vessant expositiva, fonamentalment de fotografia, així com la divulgativa per acostar la memòria històrica i documental de la ciutat a les escoles i les famílies.

Els gairebé 17.000 metres quadrats de la nau esdevindran la seu dels fons de l’Arxiu Històric de la Ciutat, l’Arxiu Municipal Contemporani, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i els arxius municipals de districte i centrals, alguns dels quals no es poden consultar perquè no es disposa de l’espai suficient a les seus actuals. L’any 2016 l’Arxiu Municipal de Barcelona va atendre 55.750 usuaris i se’n van consultar uns 234.000 documents.

La instal·lació de l’Arxiu Municipal de Barcelona a Can Batlló continua la transformació d’aquest recinte industrial en un complex ciutadà, cultural i cooperatiu, que inclourà també, entre altres, l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV) i el projecte Coòpolis, de foment de l’economia social i solidària.