La normativa municipal s’adapta a la música en directe de petit format

El Plenari aprova la creació d’una nova tipologia d’activitats recreatives perquè bars, cafeteries o restaurants puguin desenvolupar activitats culturals de petit format, com música en viu o arts escèniques. Amb els nous espais Cultura Viva es reconeix el valor cultural d’aquestes propostes creatives, alhora que es respecta la convivència veïnal.

03/05/2019 18:04 h

Ajuntament de Barcelona

La modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública adapta la normativa a la necessitat històrica de regular el sector cultural de petit format, que fins l’any 2016 es desenvolupava fora dels marcs legals establerts.

La nova tipologia d’espais Cultura Viva reconeix el valor de la música en viu i el paper que té com a cultura de proximitat en espais de petit format. També s’ordena el marc normatiu i es dona peu a dissenyar noves estratègies d’impuls d’aquestes activitats de manera que es garanteixi la conciliació del descans dels veïns i les veïnes.

Espais Cultura Viva

Les característiques d’aquesta nova tipologia d’activitats recreatives són les següents:

  • Definició de l’espai: locals de petit format i de proximitat, on es du a terme una programació estable vinculada a la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l’art contemporani i la cultura popular.
  • Petit format: establiments on la capacitat no superi les 150 persones.
  • Proximitat: equipaments públics o privats que promouen la interacció amb diferents institucions, entitats o col·lectius que tenen per objecte la participació cultural descentralitzada arreu de la ciutat i que impulsen processos creatius i artístics que es desenvolupen de manera propera al públic.
  • Paper d’articulació social: capacitat de generar un context adient per a la cohesió social i la participació ciutadana impulsada des de l’àmbit cultural, que tingui en compte la diversitat i la perspectiva de gènere. Per tal de justificar la funció d’articulador social i de proximitat, el projecte haurà d’incloure un document (contracte o conveni) on es demostri la col·laboració amb un mínim de dues entitats associatives de diversa índole de Barcelona.
  • Programació: mínim de quaranta activitats per any natural.

En el cas de presentar un projecte amb música en directe, l’establiment haurà d’optar per una d’aquestes tres subcategories i complir amb l’adequació pertinent de l’Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona (OMA) i l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona (OMAIA).

  • Espai Cultura Viva de tipus A o per a música amplificada, per a aquells establiments on es reprodueix música mitjançant equips d’amplificació que no superin els 105 dB(A) a la font d’emissió.
  • Espai Cultura Viva de tipus B o per a música semiamplificada amb petits equips d’amplificació que no superin els 94 dB(A) a la font d’emissió.
  • Espai Cultura Viva de tipus C o per a música acústica o no amplificada, que es reprodueixi sense cap tipus de sistema d’amplificació electrònica.

Es poden consultar tots els requeriments de les tres subcategories aquí.

Antecedents del sector de la música en viu de petit format a Barcelona

L’any 2016 es va publicar una circular que ampliava el marge per realitzar activitats musicals en directe amplificades en espais amb llicència de bar, cafeteria i restaurant, que fins llavors estava restringida a sales de concerts i bars musicals. Arran de la publicació de la circular, es va treballar en l’elaboració d’una nova mesura, participada amb tots els grups municipals, que omplís el buit normatiu i reconegués i impulsés les activitats culturals de petit format.

El pla de treball incloïa un estudi del sector de la música en viu a Barcelona, elaborat per la periodista Olga Ábalos, en el qual es va identificar la necessitat de crear una tipologia intermèdia entre la música amplificada i la música acústica. A més, l’informe recomanava calcular la capacitat limitada en funció de l’ús en lloc del tipus de llicència, per afavorir la sostenibilitat econòmica dels establiments, i sempre dins el codi tècnic que en garanteix la seguretat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades