La reducció permanent cap als nivells de contaminació del 2020 evitaria 600 morts anuals a Barcelona

El 2020 va ser un any atípic pel que fa a la contaminació, ja que va estar marcat per una forta davallada a causa de la pandèmia de covid-19. Per primer cop es van complir a Barcelona els nivells guia establerts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i els límits legals establerts per la Unió Europea (UE). Els districtes de l’Eixample i Sant Martí són els que van registrar uns valors més alts de pol·lució.

19/07/2021 14:59 h

Ajuntament de Barcelona

Les restriccions i els canvis en la mobilitat provocats per la pandèmia de covid-19 van suposar una millora sense precedents de la qualitat de l’aire a Barcelona l’any 2020, segons el darrer informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). El document recull els beneficis per a la salut que suposaria la reducció permanent cap als nivells de pol·lució de l’any passat: 300 casos anuals menys d’asma infantil (19%) i uns 50 casos menys de càncer de pulmó (5%).

Això ha provocat que, per primera vegada, es complissin en totes les estacions de vigilància de la ciutat els nivells guia establerts per l’OMS i el valor límit anual marcat per la UE pel que fa al diòxid de carboni (NO2). Aquest contaminant està molt relacionat amb les emissions del trànsit i és el que ha tingut un descens més destacat. Les partícules, com les PM2,5, han tingut una davallada també significativa, però inferior que la del diòxid.

La reducció ha estat desigual segons els districtes. El de l’Eixample segueix encapçalant la mitjana de NO2 ponderada per població, però també és el que ha registrat una caiguda més pronunciada. A l’altre extrem hi ha el districte de Nou Barris, que és el que menys n’ha registrat. Pel que fa la mitjana de les partícules PM2,5 ponderada per població, és el districte de Sant Martí el que lidera el rànquing, mentre que Ciutat Vella se situa a la cua. L’informe també analitza l’impacte de la contaminació en els centres escolars, i en aquest cas les diferències no difereixen de la mitjana, ja que les escoles de l’Eixample són les que registren nivells més elevats de diòxid.

Recomanacions per millorar la qualitat de l’aire

El document subratlla que l’exposició crònica a nivells alts de contaminació està relacionada amb un important impacte en la salut de les persones tant per la càrrega de malalties com per la mortalitat, i és per això que estableix unes recomanacions per millorar la qualitat de l’aire:

  • Evitar tornar a la mobilitat motoritzada dels nivells prepandèmia, afavorint la proximitat en els desplaçaments quotidians, el teletreball i el transport públic i revisant el model turístic de la ciutat.
  • Seguir millorant la mobilitat i el disseny urbà amb mesures que redueixin l’ús del vehicle motoritzat privat, i potenciar les zones de baixes emissions i la pacificació dels carrers.
  • Sumar noves mesures que suposin la reducció global del trànsit.
  • Reduir altres fonts d’emissió de partícules, com ara la logística dels vehicles de transport urbà de mercaderies dièsel i antics, l’activitat portuària i les activitats generadores de partícules com l’amoni, provinents de les explotacions ramaderes.

Consulteu aquí l’informe complet “Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona”.