La reordenació de l’FP preveu 35 centres especialitzats a Barcelona el 2030

El nou model de formació professionalitzadora incorporarà nous centres especialitzats per arribar als 35 l’any 2030. De cara al curs vinent la xarxa creixerà amb quatre nous centres: l’Institut del Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona, l’Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona La Guineueta, l’Institut de Formació Empresarial de Barcelona i l’Institut d’FP Sanitària Vall d’Hebron. Així doncs, per al curs 2024-2025 a la ciutat ja hi haurà 31 centres amb oferta de formació professional, 29 dels quals respondran al model d’institut especialitzat i integrat.

20/06/2024 17:45 h

Ajuntament de Barcelona

El model al qual respon el projecte estratègic de l’FP pública a la ciutat aplica el propòsit que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha formulat a escala de país i es fonamenta en les oportunitats que aporta la ciutat gràcies a l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona, que promou l’estratègia de la diversificació de l’economia a partir de l’estímul del talent de diversos sectors econòmics estratègics. És una concepció que trenca amb la realitat preexistent d’instituts atomitzats que generaven una oferta disgregada. En contraposició a aquest escenari es proposen grans centres especialitzats, imbricats en l’ecosistema laboral i empresarial del seu sector i amb la integració de tot l’itinerari formatiu postobligatori.

Aquest fet permet tirar endavant una oferta robusta i fa que l’alumnat pugui veure la realitat laboral del sector en el qual es forma.

Al mateix temps, permet que aquestes sinergies repercuteixin també en els docents, que poden estar en contacte fàcilment amb professionals del seu àmbit. La majoria dels instituts de formació professional s’han concebut amb empreses i entitats col·laboradores que participen de manera activa en la formació dels estudiants. Aquestes aliances fan que els centres puguin disposar de la seva expertesa i que tant l’alumnat com el professorat tinguin oportunitats de fer estades a les empreses o institucions del seu àmbit.

La culminació de la reordenació de la formació professionalitzadora a Barcelona es preveu per al 2030, quan hi haurà 35 centres especialitzats i integrats a la ciutat. Als 29 centres que el curs que ve respondran a aquest model se n’hi sumaran sis més: seran l’Institut d’Imatge i Benestar de Barcelona, que, per la seva proximitat amb els ensenyaments de l’àmbit sanitari, se situarà al mateix edifici on s’instal·larà l’Institut d’FP Sanitària Vall d’Hebron; l’Institut Tecnològic de la Moda Mundet de Barcelona i l’Institut d’Indústria Intel·ligent Mundet de Barcelona, que es crearan a partir de la divisió de l’actual Institut Anna Gironella de Mundet; l’Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona; un institut d’ensenyaments postobligatoris, a l’actual Institut Pablo Ruiz Picasso, i un centre de formació professional vinculat al món sanitari.

Etiquetes associades a la notícia