La Sagrada Família ja té la llicència d’obres en regla

El lliurament formal de la llicència d’obres de la Sagrada Família a la Junta Constructora representa el final d’un procés irregular històric que va començar fa més de 130 anys. La regularització s’ha formalitzat avui després que s’hagin ingressat els 4,6 milions d’euros corresponents als impostos i les taxes associats al permís. La llicència estableix i limita el sostre edificable i l’alçària màxima del temple, i també n’estableix el doble ús com a centre de culte i com a espai museístic i comercial.

24/07/2019 18:23 h

Ajuntament de Barcelona

Les obres del temple s’han regularitzat de manera definitiva. L’any 1885 es va sol·licitar la llicència a l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals i aquesta qüestió mai no s’havia abordat fins ara, més de 130 anys després.

El pacte ha estat fruit de la col·laboració de totes dues institucions i ha implicat redactar i aprovar una modificació del Pla general metropolità i elaborar un pla especial urbanístic integral per regularitzar les obres.

Quin import ha pagat la Sagrada Família?

La Junta Constructora ha pagat 4,6 milions d’euros, que corresponen a l’impost de construccions, instal·lacions i obres (4,3 milions) i a la taxa de la llicència d’obres, que supera els 240.000 euros.

Paral·lelament a la llicència d’obres, l’Ajuntament també ha tramitat els permisos d’activitat i dels usos de la basílica. L’activitat principal de l’edifici és la de centre de culte visitable, obert al públic en un horari més ampli que el dels actes litúrgics, i també inclou una part de museu, per la qual cosa té ús religiós i cultural.

A la llicència s’inclouen, a més, usos relacionats amb el funcionament i l’administració del centre, com la sagristia, les oficines o els tallers de manteniment. Alhora, s’hi fa constar com a complementari l’ús comercial, ubicat a les plantes del soterrani i restringit a la venda d’elements relacionats amb el temple.

Què inclou la llicència?

La llicència preveu una gran rehabilitació amb augment de volum i l’execució de les obres d’edificació del temple, que consta de l’edifici principal, diverses torres d’alçàries diferents i dues plantes de soterrani.

El sostre màxim edificable a la parcel·la és de 53.000 m2 amb una superfície construïda sobre rasant que és de poc més de 41.000 m2. La llicència també descriu una construcció del temple per etapes, i preveu un termini d’execució total que acabarà l’any 2026.

Com se’n beneficia la ciutat?

La Sagrada Família és un dels edificis més concorreguts de Barcelona, amb 4,5 milions de visites anuals a l’interior del temple i al voltant de 20 milions als entorns. Aquesta intensitat de l’ús de l’espai públic i també del transport públic de la zona ha portat a subscriure compromisos per millorar els serveis ciutadans i l’espai públic.

L’acord, signat a l’octubre del 2018, inclou una aportació de la Sagrada Família per valor de 36 milions d’euros per finançar les despeses municipals que generen les seves activitats, i tindrà un benefici directe en la millora dels serveis ciutadans i el manteniment de l’espai i dels entorns.

En concret, es destinaran 22 milions d’euros a finançar la xarxa de transport públic; 7 milions a millorar l’accessibilitat al metro, amb actuacions que inclouen opcions com la construcció d’un accés directe al temple o a l’exterior i l’ampliació dels accessos existents; 4 milions a la reurbanització dels carrers de Sardenya, Provença, Marina i Mallorca, que es definirà en un procés participatiu amb el teixit social del barri, i, finalment, 3 milions a la neteja i el manteniment dels carrers, a la seguretat i als agents cívics.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades