La salut bucodental, més assequible per a la ciutadania

Comencen els tràmits per posar en marxa el primer servei de dentista municipal, una iniciativa econòmicament sostenible i autofinançada que garantirà preus més assequibles als usuaris i unes condicions laborals dignes a l’equip professional. El servei es posaria en marxa a finals del 2019 i tindria capacitat per atendre 36.000 persones l’any.

10/01/2019 18:49 h

Ajuntament de Barcelona

ADA COLAU: “Amb el nou servei d’odontologia municipal, Barcelona es posiciona com una ciutat pionera. Tenir una boca saludable no és només una qüestió de salut física, és també una qüestió de salut psicològica. Volem garantir els drets fonamentals a la ciutadania perquè creiem que la salut dental hauria d’estar inclosa al sistema de salut general.”

La cartera de serveis del nou servei odontològic municipal inclourà extraccions, periodòncies, higienes dentals, obturacions, endodòncies, pròtesis amovibles i fixes, fèrules i ortodòncies.

Les tarifes, que garantiran la sostenibilitat de l’activitat, oscil·laran entre els 55 euros per una obturació, 160 euros per una endodòncia i 30 euros per una higiene. En funció dels preus dels tres serveis més habituals i que representen el 60% de les sessions de qualsevol clínica privada i la seva comparativa respecte a l’estudi de preus actuals de FACUA, s’estima que les tarifes seran un 13% inferiors a les de mercat pel que fa a les obturacions, un 30% per les endodòncies i un 43% per les higienes bucals.

S’espera que la posada en marxa del servei contribueixi a facilitar l’accés de la població al dentista, atès que la darrera enquesta de salut a Barcelona indica que només un 48,8% de la ciutadania ha anat al dentista l’últim any. El percentatge es redueix molt entre les classes socials mes desafavorides.

La proposta ja disposa de tots els estudis necessaris per assolir l’encaix legal i la sostenibilitat econòmica. Cal ara l’aprovació inicial a la Comissió de Drets Socials del 15 de gener, perquè posteriorment sigui sotmesa a exposició pública i, si és procedent, s’aprovi de manera definitiva al Plenari del Consell Municipal del mes de març.

La nova iniciativa municipal, la primera d’aquest tipus que es fa a l’Estat, complementa el servei d’odontologia municipal gratuït per a persones vulnerables que es va posar en marxa a l’estiu.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades