La salut dels adolescents: menys risc però més desigualtats socials

Menys d’un 13% de l’alumnat de quart d’ESO fuma tabac regularment, davant el 20% que el consumia l’any 2012. La mateixa tendència al descens s’observa en el consum d’alcohol. Són dades de la darrera enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de Secundària), que analitza aspectes relacionats amb la salut física i mental. El grup amb pitjors indicadors i, per tant, en situació de més risc, és el de les noies de barris desafavorits.

31/05/2017 08:43 h

Districte Gràcia

Dues de cada tres persones entrevistades consideren que la seva salut és excel·lent o molt bona, i quatre de cada cinc diuen que se senten bé pel que fa a la salut mental. Els indicadors, però, empitjoren als barris desafavorits: a les escoles de barris amb un nivell socioeconòmic més baix hi ha més adolescents que consideren que la seva salut, tant física com mental, és regular o dolenta, i són sobretot les noies. Segons la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, per equilibrar aquestes diferències cal treballar amb un abordatge doble. “Les polítiques de promoció i prevenció són necessàries, però no tenen sentit si no treballem també en polítiques transversals d’igualtat, eix principal i prioritari per al nostre Govern”, ha manifestat durant la presentació dels resultats.

La desigualtat entre nois i noies també es posa de manifest en els indicadors relacionats amb l’assetjament sexual. Un 17% de les noies enquestades declaren haver estat assetjades, davant del 3,8% dels nois. Les noies també pateixen més discriminació (un 30,7%, respecte al 21,7% dels nois), pel país d’origen o l’ètnia i pel fet de ser dones, i reben més maltractaments (un 5,4% de les noies, davant del 3,8% dels nois).

Tendència positiva

Per portar a terme la darrera enquesta FRESC, que es realitza cada quatre anys des del 1987, l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha entrevistat 3.888 alumnes. L’estudi, que preveu la salut des d’una dimensió global, conté indicadors relacionats amb el consum de tabac, alcohol i drogues, l’alimentació, les hores de son, els patrons de lleure, l’ús del telèfon mòbil, la sexualitat, la salut mental, la mobilitat o els comportaments d’assetjament i violència. Aquests són alguns dels resultats principals:

  • Tabaquisme: L’enquesta evidencia que el tabaquisme ha experimentat una davallada, especialment entre les noies. Els anys 2004 i 2008 el consum de tabac regular a quart d’ESO era del 20% aproximadament i en l’actualitat està per sota del 13%. L’inici del consum d’alcohol s’ha endarrerit i un 57% dels escolars de segon d’ESO no l’han provat mai. El 29,9% de les noies entrevistades i el 28% dels nois, però, s’han emborratxat en els últims sis mesos. El consum de cànnabis ha augmentat en la població adolescent des del 2012.
  • Salut sexual: Augmenta l’ús de preservatius i mètodes anticonceptius. Un 80% de les persones enquestades que han tingut relacions n’han fet servir. També ha crescut l’ús de la píndola de l’endemà davant el risc d’embaràs. El 25,1% dels nois i el 22,7% de les noies de 16 anys han tingut alguna relació sexual amb penetració, i també un 53,7% dels nois i un 52,8% de les noies de 18 anys.
  • Ús del telèfon mòbil: Un 4,1% dels nois i un 4,5% de les noies declaren tenir problemes freqüents relacionats amb l’ús del telèfon mòbil. El percentatge augmenta amb l’edat.
  • Mobilitat i activitat física: Més de la meitat dels enquestats es desplacen a peu o amb bicicleta per anar a l’institut. L’obesitat ha anat a la baixa en els darrers anys, tot i que encara hi ha un 10% de nois i un 6,4% de noies amb obesitat. El sedentarisme segueix present i és més freqüent en noies de barris desafavorits.
  • Hores de descans: Un de cada tres joves dormen un temps insuficient durant els dies de classe, per sota de les vuit hores recomanades, especialment les noies i el conjunt d’alumnat dels barris amb nivell socioeconòmic més baix.

Prevenció dels riscos als centres escolars

A través dels programes preventius de salut es despleguen intervencions per donar eines als adolescents als centres escolars. Hi ha diferents programes que tracten temes com la pressió del grup per al consum de substàncies, els hàbits alimentaris o la salut sexual. Més de 22.000 nois i noies escolaritzats van seguir el curs 2015-2016 algun d’aquests programes, entre els quals destaquen “Creixem més sans” i “Canvis” (sobre hàbits alimentaris i educació física), “Sobre canyes i petes”  (prevenció d’alcohol i cànnabis) o el programa PASE (sobre addicions).

Un altre programa de prevenció és la Xarxa d’Escoles i Instituts contra la Discriminació, que va néixer l’any 2014 i que s’implementa com a programa pilot a deu centres de la ciutat. “És un programa destacat pel que fa a l’educació en valors”, ha dit el comissionat d’Educació, Miquel Àngel Essomba. “A partir del programa es treballen les discriminacions que tenen a veure amb gènere, com l’assetjament, i es van transformant els valors i les actituds de l’alumnat”, ha explicat. El programa, que pretén prevenir les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació, ha arribat a un miler d’alumnes i s’està plantejant estendre’l a altres centres de cara al curs 2017-2018.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona forma els docents dels centres per implementar els programes a l’aula i s’encarrega del disseny, l’avaluació i l’actualització d’aquests programes.