La salut mental de la ciutadania, prioritària després de l'atemptat

L’abordatge del benestar psicològic de la població barcelonina després de l’atemptat de la Rambla ha estat l’eix central de la reunió extraordinària de la comissió de seguiment del Pla de salut mental. Durant la trobada s’ha compartit amb les entitats del sector informació relacionada amb la resposta dels equips d’emergència en un primer moment i s’ha definit, de manera conjunta, el primer esbós del pla de treball a seguir els pròxims mesos, amb actuacions destinades tenir cura de les seqüeles de la ciutadania.

07/09/2017 18:43 h

Redacció

L’estratègia per atendre la salut mental de la població després de l’atemptat inclou diferents perspectives (sanitària, psicològica i social) i prioritza l’atenció a les persones afectades directament. Més de 30 professionals de la psicologia van donar atenció tant telefònica com presencial, de forma coordinada amb el Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB). Es van atendre 730 persones afectades, a més del personal de 170 comerços de la Rambla i 80 professionals que hi van intervenir directament.

A partir del 17 d’octubre, l’atenció les persones afectades s’integrarà a la xarxa primària de salut, per poder fer-ne un seguiment a llarg termini, i per tant deixarà de ser una atenció d’emergència per passar a ser una atenció normalitzada. Prèviament, s’haurà format els equips professionals de l’atenció primària per poder atendre les persones afectades.

Atenció a les escoles

Un altre grup que cal prioritzar en les actuacions és l’alumnat (infància i joventut) dels centres escolars, especialment els ubicats a llocs propers a la Rambla. Des del Consorci d’Educació s’han treballat els primers recursos pedagògics per poder parlar del que ha passat i materials de suport per al personal docent. Pel que fa a la població musulmana que viu a Barcelona, es considera que pot resultar doblement afectada i per això es preveuen actuacions a través de grups psicoeducatius.

També es duran a terme accions adreçades a la ciutadania en general, per poder gestionar el sentiment de por davant d’un nou atemptat, a partir d’un pla de comunicació amb missatges clars que es dissenyarà al llarg dels propers mesos.

Totes les accions plantejades s’integraran en el Pla de salut mental existent. “El fet que la ciutat disposi d’un pla de salut mental ha servit per actuar millor durant l’emergència”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. També ha destacat la importància d’estar en contacte amb ciutats que han viscut situacions similars. “El coneixement adquirit per ciutats com París o Madrid ens facilita el camí. Sabem que hem de ser molt proactius i estar molt pendents de totes les reaccions des dels serveis municipals durant els pròxims sis o dotze mesos”, ha manifestat.