La segona edició del programa de baixos de protecció oficial rep un total de 64 ofertes

La convocatòria, que prioritza els projectes vinculats al comerç de proximitat, ha rebut 28 propostes més que en l’edició anterior. La previsió és que els negocis adjudicataris puguin posar-se en funcionament a principis del 2020.

29/07/2019 09:23 h

Districte Ciutat Vella

La segona edició del programa de baixos de protecció oficial (BPO), que impulsa el Districte de Ciutat Vella en col·laboració amb Barcelona Activa, ha rebut un total de 64 ofertes per obrir un negoci en algun dels vuit locals municipals que han sortit a concurs. Aquesta és una iniciativa impulsada per dinamitzar locals municipals del districte que estaven buits i en els quals es busca que s’implantin activitats per lluitar contra la gentrificació i el monocultiu turístic.

Les propostes es divideixen d’acord amb els àmbits prioritaris que estableix el Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella, de la manera següent:

 • Comerç local de proximitat: 26
 • Comerç local de proximitat i petita producció urbana (taller de producció amb punt de venda): 13
 • Petita producció urbana: 4
 • Treball de cura i serveis a les persones: 10
 • Intervencions comunitàries: 2
 • Projectes culturals: 9
 • Coneixement i innovació: 5

A més, les propostes també es poden classificar segons la forma jurídica dels impulsors:

 • Autònoms: 6 autònoms i 34 emprenedors que tenen pensat donar-se d’alta en el règim d’autònoms
 • Associacions: 10
 • Fundacions: 4
 • Cooperatives: 1 (en constitució)
 • Societats civils privades: 2
 • Societats limitades: 5
 • Societats anònimes: 1
 • Altres: 1

Enguany s’hi han presentat 28 ofertes més que en l’edició anterior, en la qual es van registrar 36 propostes. D’aquestes 36 iniciatives, 8 ja ocupen els locals que van sortir a concurs en la primera convocatòria i 3 han tornat a presentar una proposta per poder ser adjudicataris d’algun dels 8 locals que formen part d’aquesta edició.

Una figura nova per als locals públics, els baixos de protecció oficial

Aquests vuit locals formen part d’una figura que ha creat l’Ajuntament de Barcelona, els baixos de protecció oficial, que, amb els d’aquesta convocatòria, ja són un total de 16 locals. Aquesta política pública és una manera nova de protegir i promocionar els usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà al districte, amb arrelament a la vida veïnal. Aquest programa s’emmarca en el Pla de desenvolupament econòmic del districte (PDE) i l’impulsen conjuntament el Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa.

La iniciativa busca promoure una economia plural, diversa i sòlida a Ciutat Vella, que posi al centre les necessitats de les persones. Una economia que atengui necessitats específiques del veïnat i dels treballadors i treballadores o que desenvolupi una activitat compatible amb la vida sostenible i quotidiana del barri.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades