La segona edició del Pla BUITS cedeix sis solars a entitats sense ànim de lucre

27/02/2016 10:56 h

Cèlia Muns Prats

El concurs de la segona edició del Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) s’ha resolt amb la cessió de sis solars a projectes com activitats de jardineria, cultiu d’horts urbans per persones aturades, joves o amb discapacitat i, fins i tot, un projecte que preveu habilitar un espai de foment a la inclusió de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Les iniciatives seleccionades tindran una durada d’un any, prorrogable anualment fins a un màxim de 3 anys. Per la seva banda, l’Ajuntament assumirà les despeses relacionades amb les tasques d’adequació dels terrenys i d’instal·lació de serveis, i n’assumirà els costos de subministraments.

Es tracta d’una iniciativa que permet fomentar la convivència del barri i el desenvolupament d’usos i activitats d’interès públic en l’entorn urbà. Així mateix, gràcies a aquest projecte, s’evita que aquests espais concentrin pràctiques incíviques, usos no desitjats o situacions d’exclusió social.

A l’inici d’aquesta segona edició del Pla BUITS, l’Ajuntament va oferir un total d’onze espais, vuit dels quals van rebre propostes de projectes de diferents entitats. Un cop estudiats i avaluats aquests projectes, la comissió d’avaluació del concurs ha determinat la cessió de sis dels emplaçaments i ha declarat deserts els cinc espais restants.