La transformació urbana arriba als polígons industrials del Besòs amb un impuls a la reactivació econòmica i productiva

La mesura de govern “Superilla Barcelona per regenerar Barcelona i els seus barris” preveu un seguit d’intervencions per refer la ciutat i fer-la més resilient davant les crisis social, econòmica i climàtica actuals. Aquesta iniciativa, que vol transformar la ciutat en diferents aspectes, també inclou actuacions per protegir i millorar el teixit productiu i industrial del marge dret del Besòs.

27/10/2021 16:36 h

Ajuntament de Barcelona

En concret, preveu desenvolupar projectes de millora als polígons del Bon Pastor, el Torrent de l’Estadella, Montsolís i la Verneda Industrial, un territori productiu de 143 hectàrees amb un gran potencial de creixement. Les actuacions se centraran en la integració dels polígons en la trama urbana i la conversió de la zona en un eix productiu estratègic de la ciutat; la protecció del teixit industrial actual per evitar l’especulació; l’aposta per activitats amb valor afegit i allunyades del model industrial clàssic, l’anomenada economia verda i circular, i l’impuls a empreses dedicades a la innovació i els productes culturals, científics i industrials.

Per fer possibles aquests objectius s’actuarà en tres eixos:

  1. Millora de l’espai públic i les infraestructures potenciant la mobilitat activa, l’ús del transport públic i les connexions a peu i en bici entre barris, polígons, equipaments, parcs i serveis. Actualment, es treballa en el projecte de millora dels eixos Fra Juníper Serra i Santander i el maig del 2022 començaran les obres del pont del carrer de Santander.
  2. Actualització del planejament urbanístic amb una modificació del Pla general metropolità (MPGM) per millorar les condicions i la qualitat de les edificacions dels polígons i garantir l’accessibilitat a la zona.
  3. La transformació es treballarà de manera participativa amb la implicació del veïnat, les empreses i la comunitat vinculada als polígons i a Sant Adrià del Besòs.

Els beneficis que pot arribar a generar aquesta transformació són molt importants: una economia d’uns 551 milions d’euros de valor afegit directe i la creació d’uns 9.000 llocs de treball directes.

Un primer pas cap a aquesta regeneració dels polígons industrials del Besòs és la transformació de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz, que aplica el model Superilla Barcelona al barri del Bon Pastor amb centres universitaris de disseny i empreses tecnològiques. D’altra banda, la reactivació de teixits econòmics també s’està duent a terme en altres punts de la ciutat amb la superilla de Sant Antoni per protegir el comerç de barri i la vida quotidiana o el nou model del Port Olímpic com a espai sostenible, veïnal i d’economia blava.

La mesura de govern “Superilla Barcelona per regenerar Barcelona i els seus barris” també inclou altres accions per fer de la ciutat un lloc més habitable que posi la vida de les persones al centre:

  • Transformació de l’espai públic (per exemple, amb la Superilla Barcelona, l’increment del verd, el nou litoral, el Pla per una ciutat jugable, el projecte “Protegim les escoles” i les noves infraestructures).
  • Millora de barris i recintes.
  • Impuls de la mobilitat sostenible.

Etiquetes associades a la notícia