La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans va atendre 210 persones l’any 2019

L’informe anual de la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) dels anys 2018 i 2019 fa una radiografia de la situació de les 210 persones ateses l’any passat i les 153 de l’any anterior i de la feina que es fa a Barcelona per combatre un delicte que vulnera greument els drets humans.

09/11/2020 14:54 h

Ajuntament de Barcelona

Les persones usuàries són majoritàriament dones (el 90%), d’arreu del món (n’hi ha de 38 nacionalitats, tot i que hi predomina la nigeriana), d’entre 18 i 39 anys i que es troben en una situació administrativa irregular (el 66,66%), en alguns casos, fins i tot, amb procediments d’expulsió oberts. Malgrat ser minoritaris, també ha augmentat el nombre de casos d’homes atesos (de 10, el 2018, a 21, el 2019) i de persones de més de 40 anys.

Les dones ateses han patit principalment explotació sexual (el 84%), i els homes, explotació laboral. Malgrat tot, s’ha detectat que les finalitats s’estan diversificant, i es força també les persones a la servitud domèstica, la mendicitat, la comissió de delictes o l’extracció d’òrgans, en alguns casos, combinant més d’una forma d’explotació.

La detecció i derivació de casos es fa principalment a través del Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS), de la Guàrdia Urbana de Barcelona, del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i de les entitats especialitzades de llarga tradició en la protecció de les víctimes del tràfic d’éssers humans, com SICAR cat i la Fundació APIP-ACAM, amb les quals es col·labora estretament i es fan actuacions conjuntes.

Serveis 

Entre els serveis que presta la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans destaca especialment el d’assessorament i representació jurídica gratuïta, que va atendre 54 persones entre el 2018 i el 2019 i va permetre impulsar 10 autoritzacions de residència i concedir 12 autoritzacions de residència per col·laboració amb les forces de seguretat. També és molt important la tasca del servei d’assessorament i tractament psicològic especialitzat, que el 2019 va atendre un 22% més de persones que el 2017.

La UTEH es va crear l’octubre del 2016 i cada any es treballa per millorar els serveis que ofereix, especialment ampliant els serveis d’acollida, oferint assessorament jurídic i psicològic i optimitzant la coordinació amb altres serveis municipals, com el SARA, els PIAD, el SAIER o els serveis socials bàsics i especialitzats.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades