La Violeta, el nou espai a la ciutat per acollir dones en situació de sensellarisme

Durant el mes d’abril es posarà en marxa el nou Centre Residencial d’Inclusió (CRI) La Violeta, un nou equipament residencial per a l’atenció i l’acompanyament de dones en situació de sensellarisme. El centre es troba a Sarrià - Sant Gervasi, està gestionat per Assís Centre d’Acollida i tindrà, d’entrada, 26 places.

12/04/2021 12:18 h

Ajuntament de Barcelona

La Violeta és el segon CRI que es posa en marxa a la ciutat en l’últim any, després de La Llavor, inaugurat l’octubre del 2020. L’obertura dels dos centres forma part de l’estratègia municipal per prevenir i lluitar contra el sensellarisme femení.

El nou equipament té l’objectiu de donar atenció social i allotjament a dones per tal de frenar i revertir els efectes de l’exclusió residencial en fase inicial, a través d’eines i recursos personals, espais d’empoderament i un acompanyament integral per a la definició d’un projecte vital propi. A més, se’ls oferirà un acompanyament social i emocional des d’una perspectiva de gènere, i es treballarà per promoure’n la inserció laboral i la recerca d’alternatives residencials estables.

Mesures per frenar el sensellarisme

En l’actualitat a la ciutat hi ha 2.700 places per a l’acollida de persones sense llar, unes 500 més que abans de l’esclat de la pandèmia. De titularitat municipal o en col·laboració amb les entitats socials que integren la Xarxa d’Atenció per a Persones Sense Llar, Barcelona disposa de tres hotels i residències, centres per a dones, joves o per a persones amb drogodependències.

Malgrat que, segons Serveis Socials, els efectes de la covid-19 han precipitat possibles situacions de sensellarisme en persones que mai no ho havien patit, el nombre de persones que dormen al ras a Barcelona s’ha reduït en prop de 150 persones durant l’últim any, i se situen en 914, segons les dades del mes de febrer.

Unió de forces entre administracions

L’impuls del CRI La Violeta és fruit del treball conjunt entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Els municipis que volen abordar el sensellarisme tenen el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que finança els ens locals que ho demanen per tal de dur a terme actuacions que facin front a la urgència, tant incrementant el nombre de places com ampliant l’atenció i l’acompanyament a persones sense llar.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades