La xarxa d’espais joves creixerà fins a tenir 29 equipaments

Abans del 2028, Barcelona disposarà de 13 nous equipaments juvenils i arribarà a un total de 29 en el conjunt de la ciutat. El districte de l’Eixample obrirà els seus primers espais joves i cinc districtes més duplicaran o triplicaran el nombre d’aquests equipaments.

30/11/2018 09:42 h

Ajuntament de Barcelona

Així ho recull el Pla d’equipaments i serveis juvenils 2018-2028, que ha analitzat les dades dels joves que viuen a la ciutat i les necessitats de serveis municipals als barris. La intenció és que els espais joves siguin uns serveis adaptats a la realitat juvenil de cada territori, una xarxa cohesionada amb el treball amb joves i una aposta per la participació i la implicació dels i les joves de la ciutat.

Els criteris per determinar si era necessari un nou equipament han tingut en compte el volum de la població jove entre 12 i 35 anys del barri, i si hi havia algun altre equipament que donés servei a la zona en un radi de 600 metres, les necessitats socioeconòmiques existents i la demanda del col·lectiu jove.

Aquests tretze espais joves nous s’afegiran als setze equipaments que ja existeixen actualment i que adoptaran el nou model d’espai jove que preveu el nou pla.

El nou pla d’equipaments unifica les denominacions casals de joves i espais joves i crea un únic model d’equipament amb el nom d’espai jove, i preveu que tots els centres hagin d’elaborar un projecte integral i vertebrador que fixarà les línies que ha de seguir cada equipament.

Els serveis bàsics de què disposaran tots els espais joves són:

  • servei d’acollida i atenció informativa
  • espai de trobada
  • servei de dinamització per a adolescents
  • servei de dinamització juvenil

Els equipaments també podran disposar de serveis complementaris com:

  • serveis de suport a l’estudi
  • activitats socioculturals, formatives i de lleure
  • servei d’acompanyament i escolta
  • facilitació i difusió de la creació cultural i artística
  • acompanyament a iniciatives juvenils i de foment de l’associacionisme

Xarxa única d’espais joves 

Una de les novetats és que amb el Pla d’equipaments i serveis juvenils es crearà una xarxa única que es reunirà periòdicament i vetllarà perquè els espais joves segueixin els mateixos criteris, tinguin un mateix estàndard de qualitat i segueixin unes línies de treball coordinades.

Aquest nou pla respon al Pla d’actuació municipal (PAM) 2016-2019 i al Pla d’adolescència i joventut, que recollien l’elaboració d’un pla d’equipaments, i renova l’anterior, que va acabar el 2015.