L'AECC presenta un estudi sobre les necessitats del pacient oncològic

L'associació Espanyola Contra el Càncer de Catalunya ha realitzat un estudi pioner a Catalunya que ha permès veure quines son les necessitats actuals i futures dels pacients oncològics i les seves famílies. Es tracta d'un estudi elaborat seguint una metodologia participativa i que ha aconseguit donar veu, a part dels pacients i familiars, a tots els grups d'interès que intervenen en la cura d'aquesta malaltia.

28/04/2017 10:04 h

barcelona.cat

Aquest informe ajuda a analitzar la nova realitat que envolta el càncer: factors com la rapidesa del diagnostic i l’eficàcia de nous tractaments han fet que hi hagi més persones que convisquin amb el càncer durant més temps i amb determinades mancances o seqüeles. A més, actualment existeix una major prevalença de la malaltia degut a l’envelliment de la població i als factors de risc coneguts.

Aquest nou escenari, on també ens trobem amb un pacient més informat i actiu en la presa de decisions, ha estat ratificat pels gestors sanitaris, líders d’opinió i personal del tercer sector dels principals hospitals de tot el territori català que han participat en l’estudi.