L’Ajuntament de Barcelona elabora un pla integral per a abordar el sensellarisme a la ciutat

07/02/2017 13:24 h

Jesús Martínez

El ‘Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona. 2016-2020’ preveu una inversió de 5 milions d’euros per a incrementar les places disponibles en equipaments existents, i planteja un increment de 10 milions en el pressupost per posar més personal per a detectar i atendre el fenomen al carrer, i reforçar la prevenció per evitar que es cronifiquin situacions de sensellarisme

Es crea un nou grup de detecció de persones sense llar als intercanviadors de transport i s’incorporaran 100 nous habitatges en els propers 4 anys al programa Primer la Llar a través del Patronat Municipal de l’Habitatge

Aquest document és pioner a tot l’estat i s’ha elaborat conjuntament amb la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona (XAPSLL) i amb persones que viuen o han passat per situacions de sensellarisme

Barcelona ha vist créixer, els últims vuit anys, en un 60% el nombre de persones que dormen en recursos residencials especialitzats d’entitats socials i de l’administració municipal i en un 37% les persones que viuen al carrer

 

L’Ajuntament de Barcelona reforçarà els equips de detecció i atenció de les persones sense llar destinant més personal i recursos per als equips de detecció de les persones que pernocten al carrer, l’anomenat Servei d’Inserció Social (SIS), incrementant les places disponibles als equipaments especialitzats i lluitant contra la cronificació de la situació de les persones sense llar.

Aquestes són algunes de les línies de treball que es recullen al ‘Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona. 2016-2020’, el programa que ha elaborat l’àrea de Drets Socials, pioner a tot l’estat, i que fixa els objectius de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra aquesta xacra a mig i llarg termini. El desenvolupament del pla implica una inversió de 5 milions d’euros en equipaments i de 10 milions d’euros anuals (de 26,85 milions als 37,42 milions proposats en el pressupost 2017) en recursos per al Departament d’Atenció a Persones Vulnerables i al Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic.

El pla es proposa:
– Eliminar el sensellarisme de carrer de llarga durada, millorant el Servei d’Inserció Social, ampliant el programa Primer la Llar i col·locant el dret de l’habitatge en el centre del model d’atenció.
– Créixer substancialment en habitatges destinats a programes de Housing First
– Millorar les condicions de vida als recursos residencials.
– Apostar per la prevenció.
– Créixer en equipament especialitzats per atendre necessitats diverses: joves, persones amb malaltia mental.
– Prioritzar recursos amb allotjaments individuals amb espais compartits.
– Garantir la perspectiva de gènere i l’atenció específica a les necessitats de les dones sense llar i sense sostre.

Per a elaborar aquest pla, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Àrea de Drets Socials, ha realitzat un procés de consultes i deliberació en el que han participat els professionals dels serveis municipals i un grup de persones usuàries de recursos per a persones sense llar que han passat i patit situacions de sensellarisme i que han aportat idees per a la millora dels serveis d’atenció des de la seva pròpia vivència.

“El Pla recull els compromisos de l’Ajuntament i de les 32 entitats socials de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. La trajectòria de treball conjunt i el coneixement compartit de la situació del sensellarisme que s’han elaborat en el marc de la XAPSLL des de la seva constitució l’any 2005, són essencials per poder presentar avui un pla de ciutat”, ha explicat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz.

Barcelona ha vist créixer, els últims vuit anys, en un 60% el nombre de persones que dormen en recursos residencials especialitzats d’entitats socials i de l’administració municipal. De les 1.190 del 2008 a les 1.907 del 2016. En paral·lel, els recomptes realitzats a la ciutat i les dades del Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament indiquen un creixement de les persones que dormen al carrer: si al primer recompte exhaustiu realitzat l’11 de març de 2008 es van comptabilitzar 658 persones pernoctant a l’espai públic, al recompte de 18 de maig de 2016, passaven la nit al ras 941. Això suposaria un increment del 37% en 8 anys.

El Pla s’estructura en 9 eixos estratègics, 24 objectius i compren 70 actuacions, entre les quals destaquen:

 

Ampliar la capacitat d’actuació i atenció del Servei d’Inserció Social (SIS)

El nou contracte del Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament de Barcelona permetrà una sensible ampliació del servei a partir del 2017, que passarà de 43 persones treballadores a 57. El pressupost anual del SIS creixerà dels 1.800.000 euros de l’any 2016 al 2.846.492,91 al 2017.

D’altra banda, el servei SIS Medi Obert, servei destinat a l’atenció al carrer de les persones afectades per situacions d’exclusió social greu que impliquin la pernocta a l’espai públic o activitats directament vinculades a situacions de pobresa extrema, s’ampliarà amb 11 educadors/es socials més (arribant a un equip de 28 educadors/es). S’incorpora a l’equip un/a psicòleg/a que farà primeres valoracions i contacte amb la xarxa de salut mental quan sigui necessari.

A nivell metodològic, s’amplia la mirada a dinàmiques d’exclusió social a l’espai públic (no només la pernocta al ras) i s’incorpora la dimensió comunitària.

SIS Atenció i Tractament, servei que exerceix de centre de serveis socials per a les persones sense domicili, també amplia la capacitat d’actuació. En el nou contracte s’incorporen les situacions d’infrahabitatge i sense vinculació territorial com a objecte del servei. El circuit d’intervenció serà el mateix que el d’un Centre de Serveis Socials, amb primeres acollides i seguiment/tractament.

Per reforçar la capacitat d’actuació dels dos equips, s’incorpora una figura d’assessoria jurídica, amb una dedicació de 6 hores setmanals, s’incorpora una figura d’assessorament mèdic, amb una dedicació de 6 hores setmanals. S’incorpora un suport administratiu a jornada completa.

 

Crear un programa específic de detecció i intervenció del SIS als intercanviadors de transport

SIS Medi Obert crearà un programa de detecció i intervenció social a les estacions de Sants i del Nord (i a l’estació de la Sagrera quan estigui en funcionament). Inspirant-se en l’experiència de l’equip del servei que ja actua a diari a l’Aeroport de Barcelona, treballar a les estacions permetrà detectar de manera ràpida situacions de vulnerabilitat.

 

Ampliar els programes de Housing First

Durant 2017, el programa Primer la Llar creixerà en 50 habitatges a través de la incorporació d’habitatge públic provinent del Patronat Municipal de l’Habitatge. Entre 2018 i 2019, es sumaran 50 pisos més al mateix programa. A l’hora de créixer en recursos, les entitats de la XAPSLL prioritzaran respostes residencials al sensellarisme basades en metodologies Housing First.

L’Ajuntament de Barcelona ha assolit durant el 2016 la posada en marxa de 50 habitatges en el programa Primer la Llar i finança 15 habitatges del programa Habitat de RAIS Fundació.

 

Ampliació de l’Equip de Salut Mental en Sense Sostre (ESMESS)

L’actual Equip de Salut Mental en Sense Sostre, composat per set professionals i finançat pel Servei Català de la Salut, creixerà en set professionals més en una ampliació que assumirà l’Ajuntament de Barcelona a partir de 2017. El cost de l’ampliació serà de 387.000 euros anuals.

 

Obertura d’un nou centre residencial per persones sense sostre amb problemes de salut mental

A principis del 2017 es posarà en marxa un centre residencial per persones sense llar amb problemes de salut mental. Serà un centre concertat amb la Fundació Hospitalària Sant Pere Claver de 41 places, i l’Ajuntament de Barcelona hi assigna un pressupost anual de 1.149.750 euros.

 

Obrir un nou equipament per nois i noies ex-tutelats

L’Ajuntament de Barcelona obrirà durant el 2017 un nou equipament de 20 places per a joves sense llar a fi de fer front a les seves necessitats específiques. La posada en marxa d’aquest centre requerirà una ampliació del pressupost anual de 500.000 euros.

 

Obrir un nou equipament per a persones amb problemes de salut mental

A principis del 2017 es posarà en marxa un centre residencial per persones sense llar amb problemes de salut mental. Serà un centre concertat amb la Fundació Hospitalària Sant Pere Claver de 41 places, i l’Ajuntament de Barcelona hi assigna un pressupost anual de 1.149.750 euros.

 

Impulsar un programa de reformes estructurals dels centres residencials en base a les recomanacions i propostes del grup de treball sobre sensellarisme del CMBS

El Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Ajuntament de Barcelona impulsarà un programa de reformes metodològiques i d’inversions per millorar les condicions de vida als equipaments. Aquest programa prendrà com a base les recomanacions i propostes del grup de treball sobre sensellarisme del CMBS, que ja s’ha reunit amb les responsables dels serveis en diverses ocasions entre l’abril de i el novembre de 2016.

Realitzar una campanya comunicativa de sensibilització de la XAPSLL

Des de finals del 2016 i fins les primeres setmanes de 2017, la XAPSLL ha posat en marxa la campanya “Podries ser tu”, orientada a trencar els estereotips que emmascaren la realitat de les persones sense sostre i sense llar.

 

Font: Serveim de premsa. Ajunament de Barcelona.