L’Ajuntament de Barcelona es compromet amb el dret a vot de les persones amb discapacitat

20/01/2017 14:37 h

barcelona.cat

L’Ajuntament de Barcelona, a través d’una declaració institucional subscrita per tots els grups municipals, s’ha compromès a treballar per garantir el dret a vot a les persones amb discapacitat. La declaració subratlla que el consistori treballarà “de manera conjunta amb entitats i representants de les persones amb discapacitat” en la defensa dels seus drets de participació en la vida pública i política.

El text, que es va presentar en l’última Comissió de Drets Socials, recorda que l’article 12 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat recull el dret a la capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres persones en tots els aspectes de la vida, i que l’article 29 insta els estats a garantir la participació de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions, en l’elecció dels seus governants i a assegurar-los que podran ser escollides, com qualsevol altra persona.

Per això l’Ajuntament es compromet a donar suport a la proposició de llei presentada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) relativa a la reforma de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), en tramitació parlamentària, per fer efectiu el dret de vot de les persones amb discapacitat en condicions d’igualtat.

Alhora, el consistori es compromet a traslladar aquesta declaració al Parlament de Catalunya perquè es tinguin en compte els drets de participació en la vida pública i política de les persones amb discapacitat en els treballs d’elaboració de la futura Llei electoral catalana.

La modalitat de vot a través d’un representant escollit lliurement, que es va utilitzar recentment per elegir les persones amb discapacitat al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), és un exemple de regulació i aplicació respectuoses amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, de les Nacions Unides, i ha permès l’exercici del dret a vot a les persones amb discapacitat que no podien emetre per si mateixes el vot o bé tenien la capacitat jurídica modificada.