L'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona han endegat a tres escoles el programa "La UE el nostre espai comú"

15/11/2018 14:28 h

Jorge Luis Fuentealba Diez

 

El programa “La UE el nostre espai comú”, que ha posat en marxa el Programa Europa de la Direcció de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, té per objectiu apropar la Unió Europea al context educatiu donant un especial èmfasi als valors fundacionals i a la diversitat en què es fonamenta el Projecte d’Europa. Pretén ser una eina per a promoure des de les escoles una ciutadania de futur compromesa i s’emmarca dins de la iniciativa d’Eurocities Cities4Europe.

El Consorci d’Educació de Barcelona ha col·laborat en la implantació del projecte. L’alumnat de les escoles Vila Olímpica, Molí de Finestrelles i Baró de Viver coneixeran i podran debatre sobre els drets i deures de la ciutadania europea. L’Escola Baró de Viver –a la foto– va començar dilluns 12 de novembre a treballar el valor de l’economia circular per afavorir el reciclatge i evitar l’excés de residus.

Aquest programa acabarà el mes d’abril de 2019 amb una jornada a on s’exposaran les conclusions de la seva recerca i es faran propostes per fer-les arribar a les autoritats europees.