L’Ajuntament de Barcelona presenta els seus avenços sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible

29/03/2019 13:20 h

Jorge Luis Fuentealba Diez

 

La regidora de Relacions Internacionals, Laura Pérez, ha presentat al plenari del Consell Municipal l’informe sobre l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Barcelona i ha llançat una proposta de treball per fer possible que la ciutat els assoleixi. Els 17 ODS configuren l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que ha estat assumida pels 193 Estats membres de Nacions Unides i que veu en els governs de les ciutats institucions necessàries per aconseguir un desenvolupament sostenible.

Per la regidora, els ODS “entronquen molt bé amb la cultura organitzativa de l’Ajuntament de Barcelona, basada en el pensament estratègic, l’abordatge integral dels problemes, la participació i la innovació”. En aquest sentit, ha recordat que en aquesta agenda internacional “tenen una presència constant els principis d’inclusió i igualtat, dels quals deriva el mandat de no deixar a ningú enrere”. Pérez també ha recordat que Barcelona pot jugar un paper important en l’impuls de l’Agenda 2030,  que alhora és també “una oportunitat per rellançar la cooperació internacional, també en un àmbit tan complex i tan necessari com la regió euromediterrània, ara que som a prop de complir els 25 anys de la Declaració de Barcelona”.

D’altra banda, Pérez considera que no és només una agenda municipal, sinó una agenda de la ciutat, “la de la Barcelona ambiciosa, coratjosa, inconformista i solidària, contra la desesperança, contra el cinisme i contra la regressió democràtica i social”. En aquest sentit, la regidora ha obert la porta “a les aliances, a l’Ajuntament i amb tots els sectors de la ciutat”.

L’informe, que té 45 pàgines més diversos annexos i recull la feina del grup interdepartamental de treball sobre localització dels ODS que lidera l’Oficina Municipal de Dades, concreta els cinc elements clau del full de ruta que l’Ajuntament hauria de seguir per “localitzar” els ODS:

  1. L’assignació de responsabilitats polítiques i tècniques i la creació d’una comissió amb representants de les principals àrees de govern, amb la finalitat de fer operatius i mesurar l’acompliment dels ODS en els diversos sectors i territoris.
  1. L’alineació de les polítiques municipals amb l’Agenda 2030, començant pel pla d’actuació municipal de mandat vetllant perquè l’acció municipal sigui coherent i suficient per avançar de forma significativa cap als ODS.
  1. El seguiment i la rendició de comptes, amb caràcter anual com a mínim, a través d’un informe específic que es presenti al ple municipal, als òrgans de participació i a l’opinió pública. Caldrà disposar d’un sistema d’indicadors que permeti mesurar el grau d’avenç de la ciutat respecte als ODS, amb visió comparada amb altres ciutats.
  1. La promoció de la implicació social i de la participació ciutadana a l’entorn dels ODS, a través de l’escola, de la cultura i dels mitjans de comunicació; també a través de processos i espais de participació ciutadana, i de concertació entre el sector públic, el sector empresarial i el sector associatiu.
  1. El lideratge municipalista, que implica reforçar la projecció de Barcelona en les xarxes de ciutats, però també una legítima pressió sobre el Govern de la Generalitat, el Govern Central i les institucions europees, per tal que col·laborin amb les ciutats en la implementació dels ODS, sense escatimar als ajuntaments les complicitats, les competències i els recursos que siguin necessaris per aconseguir-ho.

Accés a l’informe al portal BCNRoc

Informació: nota del Servei de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona.