L’Ajuntament impulsa una bateria de mesures amb 7,5M€ per reactivar l'ESS i l’Economia de Proximitat davant la crisi de la covid19

L’Ajuntament, en col·laboració amb actors clau del teixit d’economia social de la ciutat i entitats financeres de banca ètica, posa en marxa una bateria de mesures per als propers sis mesos amb un pressupost de 7.555.000 euros per reactivar l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (ESS) i de l’Economia de Proximitat de barris, enfortir les organitzacions i entitats que en formen part, i aportar recursos davant la forta crisi derivada de la covid-19.

02/06/2020 16:25 h

Ajuntament de Barcelona
 • Es combinen mesures i accions a 6 i 12 mesos per ajudar a aixecar aquelles empreses, entitats i projectes que han estat afectats de forma molt important per la caiguda d’activitat, així com aquells que estaven en moments inicials del seu projecte socioeconòmic i/o sociocomunitari
 • S’ampliarà en 4.000.000 d’euros les línies de crèdits per a projectes d’economia social i solidària gràcies a l’acord entre l’Ajuntament i les entitats de serveis financers ètics Coop57, sccl i Fiare Banca Ètica
 • S’hi destina 1.000.000 d’euros a la línia de subvencions per a l’Economia Social i Solidària (Enfortim l’ESS) i 1.760.000 d’euros per a l’Economia de Proximitat als barris (Impulsem el que fas)
 • Els ajuts es poden començar a sol·licitar des d’avui i durant un termini de 30 dies naturals
 • S’ha creat el servei “Aixequem l’ESS” per acompanyar i assessorar entitats i empreses en l’elaboració de plans de reactivació dels seus negocis davant la crisi de la Covid-19. El servei està gestionat per Barcelona Activa

El teixit econòmic de Barcelona és molt plural i és des d’aquesta diversitat que la ciutat pot afrontar en millors condicions l’impacte econòmic de la pandèmia. Per això, el consistori disposa des de fa anys de polítiques econòmiques específiques per poder adreçar-se tant a l’àmbit de l’Economia Social i Solidària com del teixit econòmic de proximitat als barris. Tots dos són teixits especialment resilients quant a manteniment de l’ocupació i on no sempre arriben les mesures econòmiques d’altres administracions. Amb aquest paquet de mesures, l’Ajuntament vol assegurar recursos i eines per poder afrontar els reptes de l’actual situació de manera que aquest sectors no només no perdin presència i volum, sinó que puguin ser una part important de la construcció d’una economia més sostenible, plural i resilient.

Les bateria de mesures impulsades pel consistori inclou noves línies de crèdit per valor de 4.000.000 euros acordades amb les entitats de serveis financers ètics Coop57, sccl i Fiare Banca Ètica i Fundació Fiare, subvencions per a l’Economia Social i Solidària i per a l’Economia de proximitat amb un pressupost de 2.760.000 euros, la creació del Servei “Aixequem l’ESS” pensat per assessorar i orientar les organitzacions i empreses d’ESS a l’hora de fer plans de reactivació, així com convenis amb les associacions que agrupen les entitats del sector de l’Economia Social i Solidària, entre altres iniciatives.

A aquestes mesures cal afegir aquelles adreçades al conjunt del sector econòmic de la ciutat, a les quals aquests empreses i organitzacions també poden accedir, com és el cas dels ajuts per a autònoms, l’assessorament per a la negociació de lloguers, o el servei el servei d’assessorament per identificar ajuts i línies de finançament aplicables en cada cas.

Pla Reactivem l’Economia Social i Solidària

L’àmbit de l’economia social i solidària aglutina un total de 4.500 empreses i organitzacions de sectors molt diversos en les quals treballen unes 60.000 persones i tenen en comú uns mitjans i sistemes de producció sostenibles amb l’entorn i responsables des del punt de vista social. Com actor econòmic destacat, participa també en la taula del Pacte de Ciutat conjuntament amb altres agents econòmics.

En un moment en què s’ha demostrat que el futur passa per modificar alguns comportaments i maneres de fer arran la pandèmia de la covid-19, l’ESS es presenta com un àmbit d’empreses i entitats amb tradició a la ciutat que ha de prendre un major protagonisme en la nostra economia i que ja va destacar durant la crisi de 2008 per la seva capacitat per conservar i crear ocupació. Però a la vegada, és també un dels àmbits que més està patint en aquests moments.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament ha elaborat el Pla Reactivem l’Economia Social i Solidària en el qual es combinen mesures i accions a 6 i 12 mesos per reactivar aquelles empreses, entitats i projectes que han estat afectades de forma molt important per la caiguda d’activitat, així com aquelles que estaven en moments inicials del seu projecte socioeconòmic i/o sociocomunitari.

4M€ més en crèdits de banca ètica

L’Ajuntament ha acordat amb les entitats de serveis financers ètics Coop57, sccl i Fiare Banca Ètica i Fundació Fiare ampliar en 4.000.000 d’euros les línies de crèdit per al foment de l’accés al finançament per a projectes d’economia social i solidària. Si es té en compte que a més hi havia un romanent d’acords anteriors de 500.000 euros, cal remarcar que el crèdit disponible per al sector ESS en aquests moments passa a a ser de 4.500.000 euros.

Aquest crèdit està previst perquè es destini a projectes que difícilment són finançats per les entitats financeres convencionals perquè moltes vegades son avaluats com d’alt risc per aquestes entitats. L’acord a què s’ha arribat permet que entitats i empreses d’Economia Social i Solidària puguin accedir al crèdit i fer front als reptes del context econòmic actual.

Per facilitar aquest objectiu, el nou acord amplia també el tipus de conceptes i de sol·licituds que poden rebre finançament. Fins aquest any, estaven destinats a projectes de nova creació o a l’obertura de noves línies de negoci. La nova línia permetrà que els crèdits s’atorguin per obtenir liquiditat, sostenir l’impacte de la covid- 19 i reactivar el negoci de les empreses i entitats. Les línies de crèdit estan adreçades a cooperatives, tercer sector social i iniciatives col·laboratives i comunitàries.

Convocatòria de subvencions

Avui comença el termini per sol·licitar els ajuts econòmics per a l’àmbit de l’Economia Social i Solidària i per a l’Economia de Proximitat

L’Ajuntament obre avui, 2 de juny, el termini per presentar sol·licituds tant a la línia de subvencions “Enfortim l’Economia Social i Solidària” com per a la línia de subvencions “Impulsem el que fas”, adreçada a l’economia de proximitat i que inclou un apartat específic per a l’ESS.

El termini de sol·licituds per a les dues línies d’ajuts ha començat avui i el període de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals. La sol.licitud de l’ajut a la línia “Enfortim             l’ESS”  es pot fer a través del web específic, mentre que la sol.licitud de l’ajut a la convocatòria “Impulsem el que fas” es pot fer a través d’aquest web específic.

“Enfortim l’Economia Social i Solidària”, ajut específic per a l’ESS

Els ajuts “Enfortim l’Economia Social i Solidària”, amb un pressupost de 1.000.000 d’euros tenen com a objectiu reforçar l’economia social i solidària i ampliar el seu abast en el conjunt de la ciutat per tal que continuï el seu posicionament com a alternativa econòmica.

Aquest any s’ha ampliat la partida inicialment prevista dels 800.000€ inicials fins als 1.000.000€ per contribuir a fer front als efectes de l’emergència sanitària i a la reactivació econòmica.

La valoració tècnica dels projectes també tindran en compte aquest clar objectiu i prioritzarà, entre altres, projectes que fomentin activitats d’interès públic o social per crear noves cooperatives o bé per transformar empreses que ja existeixen en cooperatives; projectes que consolidin el creixement d’iniciatives d’ESS o projectes que promoguin la intercooperació entre empreses i organitzacions.

La convocatòria valorarà amb especial èmfasi l’impacte positiu que el projecte tingui per combatre la crisi sòcio-econòmica i l’orientació del projecte a l’Estratègia de Ciutat ESS 2030, que l’Ajuntament i el mateix teixit d’ESS de la ciutat estan elaborant.

Es poden presentar a la convocatòria les organitzacions i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que compleixin els requisits de les bases i de convocatòria, entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l’assoliment del Pla d’impuls de l’economia social i solidària. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’economia comunitària o col·laborativa de procomú que no estan formalitzats amb forma jurídica, i qualsevol persona jurídica amb un projecte de transformació en cooperativa.

Els projectes presentats que obtinguin la subvenció rebran un ajut d’entre el 50% i el 80% del pressupost global del projecte. Els imports màxims seran de 35.000 €. Informació i sol·licitud al web.

“Impulsem el que fas”, per a l’economia de proximitat

La convocatòria “Impulsem el que fas”, de Barcelona Activa, preveu fins a 7 línies d’ajuts per a donar suport i reactivar l’economia de proximitat dels barris de la ciutat amb un pressupost total de 1.760.000 euros. En aquesta convocatòria, s’inclou un apartat específic per a entitats i organitzacions d’Economia Social i Solidària dotat amb 250.000 €.

La línia d’ajuts preveu que se subvencionarà un màxim del 80% del pressupost de cada projecte seleccionat, i el 20% restant anirà a càrrec de la persona física o jurídica sol·licitant. La quantitat màxima a subvencionar serà per un import de 40.000 euros.

Donada la situació de crisi socioeconòmica provocada per la crisi sanitària, la convocatòria s’ha adaptat per fer front a les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi. En aquest sentit, incorpora una nova modalitat de suport a la recuperació socioeconòmica als barris amb indicadors socioeconòmics per sota de la mitjana de la ciutat i en totes les modalitats es valorarà especialment que els projectes contribueixin a abordar els efectes econòmics provocats per la crisi sanitària covid-19.

En resum, les línies d’ajuts destinades a l’economia de proximitat són les següents:

 • Empresa al territori: L’objectiu és impulsar l’activitat de les empreses i l’emprenedoria al territori, implicant l’ocupació de locals buits en planta baixa als districtes amb renda inferior a la mitjana de la ciutat. Per exemple, projectes empresarials o d’emprenedors que contracten veïns i veïnes de cada ubicació, reforçant el contacte amb proveïdors d’empreses del voltant, i que formen part d’entitats del comerç associat i s’impliquen en accions de caràcter
 • Foment de l’ocupació de qualitat al territori: Aquesta modalitat està orientada a la creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat i la lluita contra la precarietat. Inclou aquells projectes que generen accions d’apoderament individual i col·lectiu en la recerca de feina i el disseny d’eines per conèixer i accedir al mercat laboral.
 • Innovació en projectes d’Economia Social i Solidària: amb aquest ajut es vol fomentar la innovació socioeconòmica vinculada al territori amb una dimensió comunitària a través de projectes en sectors estratègics i d’articulació territorial. En aquesta tipologia, es busca escalar iniciatives d’economies comunitàries per incrementar l’impacte del seu abast, que permetin economies d’escala, promoure experiències d’economia circular (energia, residus, aigua), la transició ecològica i dinamització de sectors com ara el tèxtil, cultural, alimentació o les cooperatives d’habitatge.
 • Innovació Social Digital als territoris: L’ús de les tecnologies lliures i obertes per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials de sostenibilitat dels territoris. Es pretén assolir aquest impuls mitjançant projectes de connectivitat digital i de col·laboració per co-crear solucions basades en tecnologies de fabricació digital, tecnologia distribuïda (com ara blockchain, IoT, edgecomputing) cibernèticament segura, i per tant que respecti i protegeixi els drets digitals. A més, també projectes de robòtica, IA, dades obertes, codi obert, amb inclusió social i educació per a tothom. Sempre amb una perspectiva d’estils de vida sostenibles i d’economia circular.
 • Turisme Responsable i Sostenible: El desenvolupament de projectes, iniciatives i actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament de turisme en els territoris, vinculant-se als Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030. Entre les iniciatives, es busquen projectes que contribueixin a la creació o consolidació de nous imaginaris, continguts o escenaris que es puguin incorporar al catàleg turístic de la ciutat (accessibilitat universal dels productes i serveis turístics, protecció o recuperació d’atractius turístics, etcètera).
 • Models Agroalimentaris Sostenibles i Consum Responsable: Adreçat a projectes o iniciatives socials i/o empresarials que contribueixin a avançar cap a un canvi de model de consum més responsable i en especial garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat, ajudant a posicionar Barcelona com a Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible al 2021
 • Reactivació de l’activitat econòmica de proximitat als barris del Pla de Barris: adreçada a projectes per recuperar l’activitat econòmica amb arrelament territorial als barris de Pla de barris, tant d’empreses, comerços i projectes de proximitat, que participin del teixit econòmic i/o comunitari del barri /districte on estan ubicades.

La sol.licitud de l’ajut a la convocatòria “Impulsem el que Fas” es pot fer a través del web http://barcelonactiva.cat/impulsemelquefas

“Aixequem l’ESS”: recursos específics per al ressorgiment i enfortiment socioempresarial

Barcelona Activa ha posat en marxa el servei “Aixequem l’ESS” d’acompanyament personalitzat a empreses d’economia social i solidària en estreta col·laboració amb serveis i agents de l’ecosistema ESS per tal de donar resposta i fer acompanyament durant la crisi derivada de la covid-19.

El servei analitza quin ha estat l’impacte que la covid-19 ha tingut en l’entitat o empresa en els seus diferents àmbits (econòmic, laboral, financer, social…), l’assessora per dissenyar un pla de reactivació econòmica de l’empresa i, en cas necessari, el deriven a persones expertes i a entitats especialitzades.

Les empreses poden contactar amb el servei a través de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa. Com a part de l’acompanyament, el servei facilita un nou aplicatiu que permet oferir una metodologia comuna i ja testada per elaborar amb més facilitat i amb assessorament el seu Pla de reactivació econòmica. El “Pla Estratègic Barcelona Activa” permet adaptar la metodologia a les necessitats de cada sector i a les especificitats territorials.

El projecte compta amb un pressupost de 100.000 euros i amb una capacitat per atendre 350 empreses fins a finals de l’any 2020.

Acords de cooperació amb les entitats de referència i de representació de l’àmbit

En l’àmbit de l’Economia Social i Solidària tenen una importància molt destacada les associacions i federacions d’entitats com a vertebradores del sector. L’Ajuntament ha activat acords de cooperació amb quatre de les entitats representatives de l’ESS (de segon i major nivell) en l’impuls d’accions i plans de contingència per fer front als efectes covid-19, per a les més de 2.000 entitats que tenen associades.

Els convenis de col·laboració preveuen un suport de 150.000€ en subvenció directa per al desenvolupament d’accions i plans de contingència, que generen recursos i instruments per fer front als impactes derivats de la situació d’emergència sanitària i per a la recuperació econòmica de les empreses i entitats de la ESS .

Les entitats amb les quals es conveniarà són, entitats que formen part de lAssociació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT), que engloba a tot l’àmbit:

 • Federació Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Federació Cooperatives d’Habitatge de Catalunya
 • Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Xarxa d’Economia Solidària

Altres accions per a la reactivació econòmica post-covid-19

El Pla Reactivem l’Economia Social i Solidària preveu també el desenvolupament d’un conveni amb l’entitat Coòpolis com agrupació de cooperatives gestora de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona per l’assessorament a cooperatives de la ciutat en els seus plans de contingència i reactivació socioeconòmica, amb una aportació de 45.000€.

Els plans preveuen una atenció especial a l’àmbit de les cures i als projectes de persones migrades. Es preveu poder arribar a 20 Projectes. El treball de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona es fa en col·laboració amb el direcció general d’economia social, cooperatives i tercer sector de la Generalitat de Catalunya ubicada a un espai municipal de Can Batlló.

Etiquetes associades a la notícia