L'Ajuntament preserva la identitat arquitectònica d'Horta

La Comissió de Govern ha aprovat una suspensió de llicències sobre un conjunt d’àmbits del districte que engloben zones d'Horta, com el casc antic, la plaça Bacardí i els carrers de Campoamor i Salses, i d'altres com les Cases dels Periodistes, a Can Baró i la Font d'en Fargues.

03/07/2017 15:59 h

Districte Horta-Guinardó

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per preservar el teixit urbà de diversos àmbits del districte d’Horta-Guinardó com són: el casc antic d’Horta; l’entorn de la plaça Bacardí (centre històric); els carrers de Campoamor-Salses; i les Cases dels Periodistes al barri de Can Baró i de la Font d’en Fargues.

La Comissió de Govern ha aprovat la suspensió en l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació d’obra nova, de gran rehabilitació, d’increments de volum o sostre i d’enderroc de construccions en aquest àmbit, per un període màxim d’un any, amb l’objectiu d’estudiar la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic que permeti garantir el manteniment dels valors del teixit antic d’aquestes zones i definir estratègies d’intervenció que en fomentin la rehabilitació.

L’objectiu és preservar el patrimoni arquitectònic i històric del barri, com les típiques parcel·les allargades de la dreta del carrer d’Horta, amb la casa situada al nord i el jardí orientat a sud. També es vol protegir les cases unifamiliars amb pati a l’interior d’illa del carrer Chapí, les torres modernistes i la ciutat jardí dels carrers Campoamor i Salses, o les promocions d’habitatges unifamiliars aïllats de determinats col·lectius, com ara les cooperatives dels periodistes a la Font d’en Fargues i Can Baró.

Aquest pla de protecció, emmarcat dins la mesura de govern Barcelona Arquitectura, Ciutat Patrimoni,  se suma a les actuacions iniciades a les cases-fàbrica i fàbriques del Raval, al districte Ciutat Vella, i als nuclis antics de Vallcarca, a Gràcia, i Sant Andreu, entre altres.

Més informació