L'Ajuntament reforça la participació amb les consultes i les iniciatives ciutadanes

La mesura es va aprovar al plenari d'octubre i busca implicar encara més la població en el procés de presa de decisions a la ciutat.

15/11/2017 16:08 h

Districte Sant Andreu

El nou reglament de Participació Ciutadana té la voluntat d’aprofundir en els canals de participació per tal que la ciutadania tingui més incidència en les decisions polítiques de la ciutat i, per això, desenvolupa normativament dos mecanismes fonamentals  de democràcia directa : les consultes i les iniciatives ciutadanes.

D’aquesta manera, defineix, descriu i fixa les condicions i procediments per utilitzar aquests mecanismes però a més, n’estableix les garanties necessàries de transparència i qualitat per al seu bon funcionament i ús.

 

Les noves vies de participació volen impulsar la intervenció de la ciutadania i donar-li mitjans perquè s’expressi. Aquests mitjans s’especifiquen en la promoció d’iniciatives ciutadanes, una eina que, mitjançant la recollida de signatures, facilita que l’Ajuntament dugui a terme una actuació d’interès general i que sigui de la seva competència. Una vegada assolit el nombre de signatures necessàries, es podran incorporar punts a tractar en l’ordre del dia dels consells municipals o de districte, així com impulsar processos participatius o consultes ciutadanes, entre altres.

La millora dels canals de participació els fa més accessibles, oberts i transparents, i es fomenta l’ús de mitjans presencials i digitals per ampliar el nombre de participants, així com la seva diversitat a fi d’adaptar-se a la pluralitat que caracteritza la ciutat.

Arriben les multiconsultes

Durant el Ple, la regidora de Participació, Gala Pin, ha anunciat que al mes de maig se celebrarà la primera multiconsulta de Barcelona, en la qual les veïnes i els veïns podran votar, de manera presencial o digital, en les consultes proposades per la mateixa ciutadania o el Govern al llarg de l’any. La votació durarà una setmana, es farà anualment i podran participar-hi les persones de més de 16 anys inscrites en el padró municipal.

Amb l’aprovació del Reglament de participació s’ha estrenat el web barcelona.cat/participaciociutadana, per facilitar informació, difondre les activitats participatives de la ciutat, les jornades i els recursos, entre altres.