L’Anuari estadístic radiografia la ciutat d’abans de la pandèmia

L’Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2020 analitza qualitativament i quantitativament, amb més de 400 taules estadístiques, la ciutat durant l’any 2019. L’edició d’enguany esdevé una fotografia ben detallada en el camp demogràfic, social, cultural i econòmic de la Barcelona d’abans de l’esclat de la pandèmia de la covid-19.

21/11/2020 10:10 h

Pau Raya

En aquesta edició, la publicació de l’Oficina Municipal de Dades, que segueix la sèrie iniciada el 1902, ha fet un esforç de síntesi i de contextualització de les dades incorporant-hi, quan ha estat possible, referències des de l’any 2000 per veure’n l’evolució.

Com a novetat, enguany, cada un dels vint capítols temàtics en què s’estructura la informació es completa amb un breu text descriptiu i una succinta visió gràfica, per facilitar una triple lectura: descriptiva, estadística i gràfica.

A més, per primer cop, a banda del català es pot consultar també en castellà i anglès.

Algunes dades destacades de l’anuari

 • Població i demografia: El nombre de persones centenàries a la ciutat assoleix un màxim històric: 863 persones, un 10,8% més que un any enrere.
 • Sanitat i salut pública: El 2019 augmenten les visites a l’atenció primària respecte al 2018 (+1,3%). El cens dels animals de companyia supera els 67.400 animals, un 7,1% més que un any enrere.
 • Benestar social: El nombre de persones usuàries del servei de teleassistència augmenta (un 3,2%), com cada any des de l’inici del servei.
 • Cultura: Per primer cop, el 2019 el nombre de titulars del carnet de biblioteques depassa el milió de persones, un 3,7% més que un any enrere. Els museus de Barcelona atrauen 12,7 milions de visitants (un augment de l’1,6%) i els espais d’interès arquitectònic més d’11,7 milions de visitants (un 4,1% més que el 2018).
 • Esports: Barcelona disposa de més de 1.900 espais esportius públics molt diversificats i repartits pels deu districtes. Els prop de 200.000 abonats a les instal·lacions esportives municipals suposen un màxim històric.
 •  Seguretat i protecció: El 2019 Bombers de Barcelona ha actuat en un total de 20.971 intervencions, un 4,6% més que l’any anterior. En un 57% dels serveis els bombers van arribar en cinc minuts o menys.
 • Justícia: Els Jutjats de Violència sobre la Dona confirmen un augment del 5,7% dels delictes el 2019.
 • Activitat econòmica i finances: El sector dels serveis genera un 89,3% del PIB de Barcelona.
 • Transports i circulació: Les motos i els ciclomotors guanyen protagonisme i suposen més d’un terç de les noves matriculacions anuals.
 • Urbanisme i obres públiques: Dels 101,4 km² de superfície de Barcelona, el 27,1% es destina a ús residencial, el 21% correspon a la xarxa viària, el 28,1% són parcs (el 14,7% són forestals i el 13,4% urbans) i el 13,7% restant l’ocupen infraestructures i serveis tècnics.
 • Societat del coneixement: El servei Barcelona Wifi té 1.157 punts de connexió repartits per la ciutat, 521 en equipaments municipals i 636 a la via pública.

Etiquetes associades a la notícia